<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Crowdfunding | Jaka przyszłość czeka start-upy FinTech
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Crowdfunding - Jaka przyszłość czeka start-upy z branży FinTech?

Crowdfunding rozwija się z powodzeniem od 2011 roku, ale według danych Beauhurst w ostatnim roku spadła liczba zakończonych sukcesem kampanii crowdfundingowych. To dobry moment na ocenę tego sektora.

Platformy crowdfundingowe opierają się na bardzo prostym modelu biznesowym. Umożliwiają firmom lub osobom prywatnym zbieranie funduszy na różne przedsięwzięcia, po czym pobierają opłatę, zazwyczaj procentową - albo od użytkowników szukających inwestorów, albo od samych inwestorów. Wiele z tych platform ma zasięg międzynarodowy, działając z powodzeniem w różnych krajach całego świata. Start-upy crowdfundingowe powstające w ramach sektora FinTech dążą do tego, by użytkownicy korzystali z nich zamiast z istniejących już na rynku instytucji i firm pośredniczących w przepływie funduszy. Zapewnić im to mają innowacyjne rozwiązania technologiczne przyjazne konsumentom oraz niskie opłaty za świadczone usługi.

Kluczowa dla ich rozwoju jest specjalizacja. Start-upy FinTech, np. MoneyMan.pl, którego właścicielem jest grupa ID Finance, chcą zajmować się konkretnym aspektem usług finansowych. Są to np. kredyty konsumenckie, kredyty dla biznesu, zarządzanie pieniędzmi, międzynarodowe przekazy pieniężne i polecenia zapłaty, ratingi kredytowe, inwestycje kapitałowe. Wyspecjalizowanie się w konkretnej sferze usług jest decyzją nie tyle marketingową, co praktyczną, wynikającą również z ograniczonych zasobów samych start-upów. Skupiając się na oferowaniu jednego, konkretnego rozwiązania, start-up może być naprawdę dobry w tym, co robi.

Rozwój platform crowdfundingowych może opierać się na tworzeniu własnych funduszy bądź nawiązywaniu współpracy w ramach zarządzania funduszami z podmiotami zewnętrznymi. W obu przypadkach inwestorzy nie będą mieli wiele do powiedzenia w sprawie tego, gdzie ostatecznie „wylądują” ich pieniądze. Zwiększa to w efekcie poziom pośrednictwa finansowego poprzez pojawienie się dodatkowej „warstwy” pomiędzy inwestorami i beneficjentami kampanii.

Platformy crowdfundingowe mają aktualnie czysto transakcyjny model biznesowy - w przypadku stworzenia wewnętrznego funduszu mogłyby pobierać stałe opłaty za zarządzanie kapitałem. Kolejna droga rozwoju to w związku z tym przejęcie funkcji „menadżerów kapitału”, a więc rozszerzenie oferowanych usług o możliwość inwestowania w akcje, obligacje, nieruchomości bądź inne aktywa. Jeszcze innym pomysłem jest wkroczenie w sektor ubezpieczeń. Platformy crowdfundingowe mogłyby konkurować o pieniądze, które przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe inwestują samodzielnie lub przekazują zewnętrznym firmom inwestycyjnym, tym samym wchodząc w rywalizację z firmami oferującymi usługi typu venture capital. Może się więc wkrótce okazać, że start-upy crowdfundingowe przejmą pieczę nad zarządzaniem całą naszą wolną gotówką.

  • MoneyMan - szybkie pożyczki online
  • MoneyMan - szybkie pożyczki online