221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Chwilówka przez internet - najważniejsze zasady

Chwilówka przez internet - najważniejsze zasady_Press Photo

Z uwagi na wysoką dostępność, prostotę zaciągania zobowiązania i minimalne wymagania stawiane pożyczkobiorcom, pożyczki zaciągane przez internet cieszą się z roku na rok rosnącą popularnością. Trzeba jednak wiedzieć, jakie są najważniejsze zasady zaciągania chwilówek przez internet, aby nie paść ofiarą oszustów i nie narazić się na straty finansowe.

Po pierwsze - korzystaj tylko z usług rzetelnych firm

Jeśli firma pożyczkowa żąda wysokiej opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę czy z tytułu weryfikacji tożsamości klienta, nie podaje podstawowych danych - adresu, numeru NIP czy REGON, a przy tym ma negatywne opinie w sieci internetowej, w ogóle nie powinniśmy rozważać możliwości skorzystania z udzielanych przez nią pożyczek. Znana, sprawdzona przez innych pożyczkobiorców firma udzielająca pożyczek chwilówek online, będzie miała pozytywne opinie na forach dyskusyjnych, czy w serwisach społecznościowych. Bez trudu znajdziemy w obrębie jej strony internetowej dane kontaktowe, a firma nie będzie widniała na wykazie ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Warto też sprawdzić w trybie online, czy potencjalny pożyczkobiorca należy do Związków Firm Pożyczkowych, co świadczy o jego rzetelności działania.

Po drugie - klarowna oferta pożyczki

Oferta pożyczki prezentowana na stronie internetowej firmy pożyczkowej powinna być zrozumiała i jasna dla każdego potencjalnego pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zobowiązany jest do przedstawienia na swojej stronie internetowej przykładu reprezentatywnej pożyczki oraz formularza informacyjnego, w którym wyszczególnione zostaną wszelkie opłaty z nią związane. W umowie pożyczki udostępnianej klientowi zainteresowanemu ofertą chwilówki, powinny znaleźć się jej szczegółowe parametry. Jeśli jakiekolwiek zapisy umowne są dla nas niezrozumiałe, albo niejasne, nie powinniśmy jej podpisywać.

Po trzecie - maksymalne opłaty dotyczące pożyczki

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, pożyczka, która uznawana jest za kredyt konsumencki, może być maksymalnie oprocentowana w stosunku rocznym na wyższą skalę niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, których wysokość równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o 3,5 proc. Czyli dziś, przy stopie 1,5 proc. będzie to maksymalnie 10 proc. w skali roku. Firma pożyczkowa może także pobrać koszty pozaodsetkowe, w wysokości nieprzewyższającej sumy 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu zobowiązania. Wszystkie koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100 proc. kwoty pożyczki.

Po czwarte - jak zaciągnąć najkorzystniej pożyczkę online?

W firmach pożyczkowych działających w sieci internetowej, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku o pożyczkę. Nowy klient musi dodatkowo przejść proces weryfikacji swojej tożsamości, na ogół za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Uwaga! Jeśli pożyczkodawca żąda przelania wysokiej kwoty tytułem weryfikacji, nie warto korzystać z jego usług. Przelew powinien być dokonywany na symboliczną kwotę - 1 zł lub 1 grosz z konta osobistego klienta, na rachunek firmy pożyczkowej. Po przejściu pozytywnej weryfikacji, wniosek pożyczkowy zacznie być rozpatrywany. Wielu pożyczkodawców sprawdza wiarygodność i zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów, m.in. korzystając z dostępnych baz: BIK, BIG InfoMonitor, baz ERIF czy Krajowego Rejestru Dłużników. Na tej podstawie wydawana jest decyzja o udzieleniu pożyczki. W przypadku decyzji pozytywnej, pożyczka trafia bezpośrednio na konto bankowe klienta.

12 June, 2017 32

Z uwagi na wysoką dostępność, prostotę zaciągania zobowiązania i minimalne wymagania stawiane pożyczkobiorcom, pożyczki zaciągane przez internet cieszą się rosnącą popularnością


Powiązane Artykuły