221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Co jest lepsze z ekonomicznego punktu widzenia - inflacja czy deflacja?

Hossa i bessa na giełdzie - co to jest? | Moneyman.pl_Pexels

Zarówno inflacja, jak i deflacja są pojęciami pochodzącymi ze słownika terminów ekonomicznych. Odnoszą się do zmian cen produktów i usług konsumpcyjnych. Jaki stan w gospodarce danego kraju jest korzystniejszy dla niej samej i obywateli - deflacja czy inflacja i co właściwie pojęcia te oznaczają?

Inflacja i deflacja - definicje słownikowe

Zjawisko inflacji definiowane jest jako sytuacja, w której utrzymuje się wzrost poziomu cen w gospodarce krajowej, co wywołuje spadek wartości pieniądza. Innymi słowy należy powiedzieć, że w przypadku inflacji za taką samą kwotę pieniędzy możemy kupić mniej towarów i usług, niż jeszcze na przykład miesiąc temu. Przy inflacji wyraźnie zmniejsza się siła nabywcza pieniądza. Z inflacją będziemy mieli do czynienia, kiedy w gospodarce jest za duża podaż pieniądza, dochodzi do wzrostu cen na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, w wyniku czego rosną koszty utrzymania, spada wartość waluty krajowej i pojawia się niestabilność życia gospodarczego. Natomiast deflacja jest zjawiskiem przeciwstawnym do inflacji. Należy rozumieć pod tym pojęciem wzrost wartości pieniądza w gospodarce, co zwiększa jednocześnie jego siłę nabywczą. Za taką samą sumę pieniędzy jak przed miesiącem konsument może kupić większą liczbę tych samych dóbr. Przy deflacji utrzymuje się spadek poziomu cen w gospodarce narodowej przez dłuższy czas, podaż pieniądza jest mała - mniejsza niż popyt, z kolei podaż dóbr i usług na rynku wyraźnie przekracza zapotrzebowanie zgłaszane przez gospodarstwa domowe.

Lepiej mieć inflację czy deflację w gospodarce?

Wysoka inflacja powoduje, że konsumentów stać na coraz mniej, za taką samą kwotę pieniędzy. Ceny podstawowych dóbr rosną, a aby zaspokajać swoje potrzeby, należy się zadłużać. Z kolei przy deflacji ceny spadają, ale tylko z pozoru jest to korzystna sytuacja dla gospodarki narodowej. Trwała deflacja utrzymująca się przez kilka lat, powoduje, że bank centralny zmuszony jest utrzymywać bardzo niskie stopy procentowe, przez co depozyty stają się nieopłacalne, na czym tracą nie tylko sami obywatele, ale i cały system bankowy, który nie ma kapitałów niezbędnych do udzielania kredytów.

Niska inflacja najkorzystniejsza

Najlepiej, aby utrzymywać w gospodarce niską, ale nie ujemną inflację. W Polsce celem jest inflacja na poziomie 2,5 proc. Taki stan będzie najbardziej sprzyjał rozwojowi gospodarczemu danego kraju, zapewnia stabilność wzrostu, ponieważ łatwiej jest przewidzieć zmiany cen i przygotować na tej podstawie długoterminowe plany.

18 September, 2017 3

Zarówno inflacja, jak i deflacja są pojęciami pochodzącymi ze słownika terminów ekonomicznych. Odnoszą się do zmian cen produktów i usług konsumpcyjnych.


Powiązane Artykuły