<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Co to jest fundusz inwestycyjny? Rodzaje funduszy | Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Jaki fundusz inwestycyjny przyniesie nam stabilne, wysokie zyski?

Redakcja     28.06.2017

wykres

Oszczędności można schować w przysłowiową skarpetę, oddać bankowi na lokatę gwarantowaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, albo też zainwestować w wybrany instrument inwestycyjny. Może nim być fundusz inwestycyjny i choć wielu klientów obawia się towarzyszącego takim inwestycjom ryzyka, można wybrać fundusze przynoszące stałe, stabilne zyski.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją, mianem funduszu inwestycyjnego określa się formę wspólnego inwestowania pieniędzy wpłaconych przez uczestników funduszu. Zarządzane są one przez wyspecjalizowane podmioty, które dbają o pomnażanie ich z wykorzystaniem różnych instrumentów.

Wszelkie zasady działania funduszy inwestycyjnych w Polsce zostały uregulowane przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym, fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych poprzez nabywanie przez inwestorów jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Pieniądze te są lokowane w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W praktyce fundusz zbiera pieniądze inwestorów, w zamian za jednostki uczestnictwa lub certyfikaty, a całość zebranych aktywów inwestuje w instrumenty i na rynkach, które wskazano w statucie danego funduszu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Najbezpieczniejsze i najpewniejsze są fundusze stabilnego, zrównoważonego wzrostu i fundusze obligacji. Zapewniają one zysk na stosunkowo niskim poziomie, zwłaszcza w porównaniu z prognozowanym zyskiem np. z funduszy akcyjnych, ale ryzyko takiej inwestycji również jest bardzo niskie.

Każdy inwestor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są jego priorytety i jaki poziom ryzyka przy lokowaniu własnych oszczędności jest skłonny zaakceptować. To pozwoli mu na wybór takiego funduszu inwestycyjnego, który spełni jego wszelkie oczekiwania.

Poziom ryzyka inwestycyjnego przy inwestycjach w fundusze rośnie proporcjonalnie do prognozowanego zysku z takich produktów finansowych. Zarządzaniem funduszami zajmują się specjaliści, ale i oni są omylni. Przy inwestycjach w akcje nie trudno o nagłą zmianę trendu na giełdzie, w wyniku czego fundusz akcyjny nagle zaczyna tracić pieniądze. Ceny akcji zmieniają się dynamicznie, a zarządzający funduszem nie zawsze są w stanie przewidzieć podobne sytuacje. Jeśli obawiamy się tego, powinniśmy zainwestować w fundusze zrównoważonego wzrostu i fundusze obligacji. Oznaczają one co prawda mniejszy zysk, często na poziomie niewiele wyższym od lokaty bankowej, ale też ryzyko utraty części lub całości środków finansowych powierzonych funduszowi również drastycznie maleje.

  • MoneyMan - szybkie pożyczki online
  • MoneyMan - szybkie pożyczki online