221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jaki fundusz inwestycyjny przyniesie nam stabilne, wysokie zyski?

Jaki fundusz inwestycyjny przyniesie nam stabilne, wysokie zyski?_Pixabay

Oszczędności można schować w przysłowiową skarpetę, oddać bankowi na lokatę gwarantowaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, albo też zainwestować w wybrany instrument inwestycyjny. Może nim być fundusz inwestycyjny i choć wielu klientów obawia się towarzyszącego takim inwestycjom ryzyka, można wybrać fundusze przynoszące stałe, stabilne zyski.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją, mianem funduszu inwestycyjnego określa się formę wspólnego inwestowania pieniędzy wpłaconych przez uczestników funduszu. Zarządzane są one przez wyspecjalizowane podmioty, które dbają o pomnażanie ich z wykorzystaniem różnych instrumentów. Wszelkie zasady działania funduszy inwestycyjnych w Polsce zostały uregulowane przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym, fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych poprzez nabywanie przez inwestorów jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Pieniądze te są lokowane w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W praktyce fundusz zbiera pieniądze inwestorów, w zamian za jednostki uczestnictwa lub certyfikaty, a całość zebranych aktywów inwestuje w instrumenty i na rynkach, które wskazano w statucie danego funduszu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Najbezpieczniejsze i najpewniejsze są fundusze stabilnego, zrównoważonego wzrostu i fundusze obligacji. Zapewniają one zysk na stosunkowo niskim poziomie, zwłaszcza w porównaniu z prognozowanym zyskiem np. z funduszy akcyjnych, ale ryzyko takiej inwestycji również jest bardzo niskie. Każdy inwestor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są jego priorytety i jaki poziom ryzyka przy lokowaniu własnych oszczędności jest skłonny zaakceptować. To pozwoli mu na wybór takiego funduszu inwestycyjnego, który spełni jego wszelkie oczekiwania. Poziom ryzyka inwestycyjnego przy inwestycjach w fundusze rośnie proporcjonalnie do prognozowanego zysku z takich produktów finansowych. Zarządzaniem funduszami zajmują się specjaliści, ale i oni są omylni. Przy inwestycjach w akcje nie trudno o nagłą zmianę trendu na giełdzie, w wyniku czego fundusz akcyjny nagle zaczyna tracić pieniądze. Ceny akcji zmieniają się dynamicznie, a zarządzający funduszem nie zawsze są w stanie przewidzieć podobne sytuacje. Jeśli obawiamy się tego, powinniśmy zainwestować w fundusze zrównoważonego wzrostu i fundusze obligacji. Oznaczają one co prawda mniejszy zysk, często na poziomie niewiele wyższym od lokaty bankowej, ale też ryzyko utraty części lub całości środków finansowych powierzonych funduszowi również drastycznie maleje.

28 June, 2017 31

Oszczędności można schować w przysłowiową skarpetę, oddać bankowi na lokatę gwarantowaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, albo też zainwestować w wybrany instrument inwestycyjny.


Powiązane Artykuły