221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Co wpływa na zdolność kredytową | Moneyman.pl

Co wpływa na zdolność kredytową | Moneyman.pl Zdolność kredytowa definiowana jest jako zdolność do spłaty zobowiązania finansowego w terminie, wraz z należnymi odsetkami i opłatami dodatkowymi. Innymi słowy, osobę lub podmiot posiadający odpowiednio wysoką zdolność kredytową, będzie stać na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w pożądanej wysokości. Jakie czynniki mają wpływ na wyliczanie zdolności kredytowej?

Najważniejsze dochody

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta, kredytodawca lub pożyczkodawca bierze pod uwagę wysokość jego miesięcznych dochodów. Dochody muszą pochodzić z akceptowalnych przez bank czy firmę pożyczkową źródeł. Powinny być stabilne, udokumentowane i odpowiednio wysokie, aby wystarczyły na pokrycie bieżących kosztów ponoszonych przez klienta, kosztów tzw. życia oraz środków na spłacenie rat kapitałowo-odsetkowych udzielonego zobowiązania. Banki analizują przy tym dochody z ostatnich 3, 6 lub nawet 12 miesięcy, zwłaszcza jeśli klient stara się o udzielenie mu kredytu hipotecznego na długi okres. Natomiast w firmach pożyczkowych wystarczy deklaracja klienta, co do wysokości jego miesięcznych dochodów oraz wskazanie ich źródła. Pożyczkodawcy mają szeroki katalog akceptowanych źródeł pozyskiwania dochodów przez swoich klientów, dlatego nawet przy dochodach ze stypendium czy umowy o dzieło, zainteresowany ma szansę na uzyskanie pożyczki. W bankach najczęściej istnieje konieczność zaprezentowania dokumentów potwierdzających wysokość dochodów potencjalnego kredytobiorcy, na przykład zaświadczenia od pracodawcy. Natomiast w przypadku firmy pożyczkowej, wystarczające może być oświadczenie pożyczkobiorcy.

Pozostałe czynniki wpływające na zdolność kredytową

Banki i firmy pożyczkowe przy wyliczaniu zdolności kredytowej swoich klientów, ubiegających się o kredyty i pożyczki, mogą brać pod uwagę inne kryteria. Wśród nich na pewno znajdą się: - wysokość miesięcznych wydatków, ponoszonych przez klienta z tytułu opłat za mieszkanie, za media i inne stałe opłaty, - liczba i wiek kredytobiorców we wniosku (w bankach), - posiadany wkład własny, - korzystanie z innych produktów oferowanych przez bank lub historia współpracy z firmą pożyczkową, - wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki, - koszty miesięcznego utrzymania gospodarstwa domowego, - wysokość rat pozostałych zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych, - wysokość limitów kart kredytowych, - wysokość rat poręczonych kredytów i pożyczek, - wysokość płaconych alimentów. Wyliczanie zdolności kredytowej jest znacznie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Nie polega to bowiem wyłącznie na odjęciu od kwoty dochodów miesięcznych sumy ponoszonych przez klienta kosztów. Obowiązkowo badanie zdolności kredytowej wykonuje bank czy spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, ale jednocześnie również firma pożyczkowa, udzielająca popularnych chwilówek, dbając o dobrą jakość swojego portfelu pożyczkowego, będzie kontrolowała wysokość zdolności kredytowej pożyczkobiorców.

17 July, 2017 41

Zdolność kredytowa definiowana jest jako zdolność do spłaty zobowiązania finansowego w terminie, wraz z należnymi odsetkami i opłatami dodatkowymi. Innymi słowy, osobę lub podmiot posiadający odpowiednio wysoką zdolność kredytową


Powiązane Artykuły