221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Kobieca głowa ze znakami zapytania

Pojęcia kredytu i pożyczki często używane są zamiennie względem siebie, co jest dużym błędem. Pomiędzy nimi występuje wiele różnic. Zarówno w przypadku pożyczki, jak i kredytu, mamy do czynienia z pożyczaniem pieniędzy, ale inna jest charakterystyka takiego zobowiązania. O ile pożyczka może być udzielana przez dowolny podmiot, nawet osobę prywatną, o tyle kredyt jest domeną banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Czym jest kredyt?

Kredyt należy rozumieć jako zobowiązanie udzielane kredytobiorcy przez instytucję finansową, uprawnioną do podejmowania czynności bankowych.Polega na udostępnieniu kredytobiorcy pewnej kwoty środków pieniężnych, które ten, zobowiązuje się zwrócić kredytodawcy na czas oznaczony w umowie kredytowej, wraz z naliczonymi odsetkami. Zanim klient otrzyma kredyt, bank lub SKOK będzie badał jego zdolność kredytową, która definiowana jest jako realna możliwość comiesięcznej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych instytucji przyznającej zobowiązanie. Zdolność kredytowa zależna jest od wysokości regularnych wpływów z tytułu dochodów klienta oraz od wysokości jego zobowiązań, m.in. z tytułu utrzymania gospodarstwa domowego, samochodu, czy opłacania alimentów i innych obciążeń finansowych.

Czym jest pożyczka?

Pożyczkę można traktować jako mniej wymagającą wersję kredytu. Najczęściej udzielana jest w niższej wartości niż kredyt, a wszelkie zasady jej udostępniania przez pożyczkodawców oraz zaciągania przez pożyczkobiorców są ujęte w Ustawe o kredycie konsumenckim. Udzielającym pożyczkę może być każda osoba lub instytucja, która posiada pożądaną przez pożyczkobiorcę, kwotę pieniędzy. Środki są przekazywane na podstawie umowy pożyczkowej.

Podobieństwa i różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki, mamy do czynienia z udostępnieniem jednej stronie przez drugą określonej kwoty pieniędzy, na podstawie zawartej pisemnie lub słownie umowy. Na tym jednak w dużej mierze kończą się podobieństwa tych dwóch rodzajów zobowiązań finansowych.

Kredyt może być udzielony wyłącznie przez instytucje bankowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zarówno banki, jak i SKOK-i mogą też oferować i udzielać swoim klientom pożyczki. Klient może otrzymać pożyczkę także od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, osób prawnych i innych instytucji, o ile pożyczkodawca będzie rzeczywistym właścicielem pożyczanych pieniędzy. Stąd też firmy pożyczkowe mogą prowadzić swoją działalność i udzielać pożyczek wyłącznie na podstawie posiadanego kapitału własnego, który nie pochodzi jednocześnie z kredytu.

Ciekawostką w zakresie czynników różnicujących pojęcie kredytu i pożyczki jest fakt, że przy pożyczce termin spłaty zobowiązania nie musi być określony pomiędzy stronami, a przy kredycie taki zapis musi znaleźć się w umowie kredytowej. Kolejną różnicą jest odpłatność zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Przy kredytach kosztem ich udzielenia jest najczęściej prowizja oraz oprocentowanie naliczone od wysokości udzielonego kredytu, a pożyczka może być nawet nieodpłatna, czego przykładem są promocje na pierwsze, darmowe pożyczki gotówkowe.

Umowa kredytowa musi być obowiązkowo zawarta na piśmie, podczas gdy przy pożyczce nie ma wymaganej formy umowy, chyba że jej wartość przekracza 1000 zł - wtedy umowa powinna być również sporządzona pisemnie.

Pożyczkę można zaciągnąć przy dopełnieniu minimum formalności w banku lub w firmie pozabankowej, lub nawet od członka rodziny, bądź od przyjaciela. Banki i SKOK-i przy okazji udzielania kredytów muszą przeprowadzić żmudny proces weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej klienta, który niestety może trwać nawet kilka tygodni i będzie wymagał od potencjalnego kredytobiorcy złożenia wielu dokumentów do wniosku kredytowego.

29 May, 2017 30

Pojęcia kredytu i pożyczki często używane są zamiennie względem siebie, co jest dużym błędem. Pomiędzy nimi występuje wiele różnic.


Powiązane Artykuły


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.