Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka w szkole?

Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka w szkole?| Moneyman.pl_pixabay

Ubezpieczenie dziecka w szkole może być zawarte samodzielnie przez rodzica bądź przez szkołę w formie polisy grupowej. Większość rodziców wybiera tę drugą opcję, w której o wyborze oferty decyduje rada rodzicielska.

Ubezpieczenie dziecka w szkole - co obejmuje? Ile kosztuje?

Ubezpieczenie dziecka czyli polisa NNW dotyczy następstw na skutek nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść, kiedy dziecko jest na terenie szkoły i nie tylko. Każdy rodzic może je zawrzeć samodzielnie, korzystając np. z przeglądarki internetowej. Najczęściej jednak szkoły zawierają polisę zbiorową.

Ubezpieczenie dziecka w szkole oznacza, że w przypadku nieszczęśliwych wypadków, rodzice mogą liczyć na wypłatę należytego odszkodowania. Koszt polisy zależy od wybranego przez opiekuna lub radę rodziców wariantu. Im wyższa kwota, tym zazwyczaj większy zakres ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie dziecka w szkole?

Ubezpieczenie dziecka w szkole jest jednym z wielu wydatków, które musi ponieść rodzic na początku roku szkolnego. Mimo niewątpliwych kosztów, warto zawrzeć polisę, która jest gwarancją finansowego wsparcia na skutek wydarzeń losowych np. szkolnej bójki, choroby lub kontuzji na zajęciach sportowych. To standardowa polisa NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków), którą posiada w ofercie większość firm ubezpieczeniowych. Warto pamiętać, że zwykle obejmuje cały rok kalendarzowy, czyli działa również w okresie wakacji, ferii i wolnych świąt, nawet jeśli do zdarzenia dojdzie poza terenem placówki edukacyjnej. NNW obowiązuje też niezależnie od tego, czy zawierane są dodatkowe ubezpieczenia na wyjazdy szkolne czy z racji uprawianego sportu.
Najważniejsza jest oczywiście wartość sumy ubezpieczenia, która najczęściej zamyka się w przedziale 10 - 20 tys zł. Od niej naliczany jest procent za dany uszczerbek na zdrowiu. Do każdej polisy dołączony jest dokładny wykaz przysługujących punktów procentowych za konkretną szkodę np. 7% w przypadku złamania ręki.

Zobacz też: Konto oszczędnościowe i rachunek bankowy dla dziecka

Ile kosztuje ubezpieczenie dziecka?

Koszt ubezpieczenia dziecka w szkole zależy przede wszystkim od tego, czy polisa zawierana jest przez rodzica indywidualnie czy ubezpieczenie wykupywane jest jako zbiorcze, dla uczniów danej szkoły. Oczywiście w tym drugim przypadku wydatki, które należy ponieść są niższe, ale mają też wpływ na atrakcyjność oferty. Stroną podpisującą umowę z ubezpieczycielem jest wówczas szkoła, dlatego często okazuje się, że opiekunowie uczniów nie znają zakresu polisy. Nie mogą też negocjować oferty, ponieważ jest przedstawiana dyrekcji. Zupełnie inaczej jest w przypadku wariantu indywidualnego, gdzie rodzic ma głos decydujący. Kwoty polis zbiorowych zwykle nie są wyższe niż 40 zł.

Drugą zmienną jest wartość deklarowanej sumy wypłacanego ubezpieczenia. Im wyższa, tym większa będzie odprowadzana składka. Przy polisach zawieranych przez szkołę, dąży się do maksymalnego ograniczenia wydatków, gdyż nie każdy z rodziców zgodzi się na dodatkowe wydatki. Dlatego też warto zdecydować się na droższy wariant, jaki daje osobiście zawierana polisa. W ten sposób rodzice zyskują pewność, że dziecko jest należycie zabezpieczone.

6 September, 2018 0

Ubezpieczenie dziecka w szkole może być zawarte samodzielnie przez rodzica bądź przez szkołę w formie polisy grupowej. Większość rodziców wybiera tę drugą opcję, w której o wyborze oferty decyduje rada rodzicielska.


Powiązane Artykuły


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.