221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jak oprocentowane są lokaty bankowe i w które lokaty warto zainwestować?

Jak oprocentowane są lokaty bankowe i w które lokaty warto zainwestować?

Lokata zalicza się do najbardziej bezpiecznych, pozbawionych ryzyka inwestycyjnego form pomnażania posiadanych oszczędności. W ostatnich latach za sprawą prowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej działań, zmierzających do obniżania i utrzymywania niskich stóp procentowych w Polsce, lokaty bankowe są nisko oprocentowane. Na jakich lokatach warto trzymać oszczędności obecnie?

Czym jest lokata?

Lokata jest produktem inwestycyjnym oferowanym przez banki, SKOK-i i inne instytucje finansowe, polegającym na składaniu depozytu. Instytucja finansowa przyjmująca lokatę niejako pożycza pieniądze od klienta, w zamian za określone odsetki. Dzięki lokatom banki gromadzą fundusze pozwalające na finansowanie akcji kredytowej.

Od czego zależy oprocentowanie lokat?

Dla klienta decydującego się na założenie lokaty w danym banku najważniejsze jest to, jaki zysk z niej uzyska. Ten zaś zależy od okresu trwania depozytu oraz oprocentowania lokaty, które zawsze podawane jest w skali roku. Oprocentowanie zależy od wysokości stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Jeśli stopy rosną, proporcjonalnie zmieniają się także poziomy oprocentowania lokat bankowych. W ofertach lokat bankowych bardzo często podawane jest nominalne oprocentowanie lokaty, które nie uwzględnia częstotliwości kapitalizacji odsetek, ani konieczności opłacenia od zysku podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Pokazuje jedynie oprocentowanie kapitału lokaty w skali roku.  Realne zyski, jakie klient może uzyskać z danej lokaty, pokazuje oprocentowanie efektywne.

Rodzaje lokat bankowych - w które warto inwestować?

Tradycyjne lokaty terminowe oferowane w bankach są zakładane na z góry określone czas, np. miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok, 2 lub 3 lata. Klasyczna lokata bankowa to bezpieczny sposób deponowania oszczędności, ponieważ jej kapitał jest chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli dojdzie do niewypłacalności banku, to BFG pokryje wkłady klientów do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro. Kapitalizacja lokat terminowych z reguły jest jednorazowa i odbywa się na koniec okresu trwania lokaty, czyli odsetki są naliczane od kapitału początkowego, złożonego na lokacie jednokrotnie. Innym rodzajem lokat bankowych są lokaty dynamiczne, które w ofercie prezentują bardzo wysoką stopę procentową. Klient powinien mieć jednak świadomość, że jest to stopa stosowana w kapitalizacji w ostatnim okresie lokacyjnym, a w rzeczywistości na takim depozycie bankowym zarabia się znacznie mniej. W pierwszym okresie trwania lokaty oprocentowanie jest najniższe, a wraz z upływem czasu wzrasta. Lokaty dynamiczne nazywane są również lokatami progresywnymi. Przy wyższych kwotach wkładu na lokatę klienci w wielu bankach mogą korzystać z negocjacji wysokości oprocentowania, stąd nazwa lokata negocjowana. Natomiast lokata overnight trwa tylko jedną noc. Dla klienta najkorzystniejsze jest zakładanie lokaty najwyżej oprocentowanej w skali roku, z częstą kapitalizacją odsetek. Niekoniecznie lokaty progresywne przyniosą większy zysk niż tradycyjne.

12 October, 2017 4

Lokata zalicza się do najbardziej bezpiecznych, pozbawionych ryzyka inwestycyjnego form pomnażania posiadanych oszczędności.


Powiązane Artykuły