221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jak zacząć oszczędzać na emeryturę nie rezygnując z przyjemności?

Jak zacząć oszczędzać na emeryturę nie rezygnując z przyjemności?

Zdecydowana większość Polaków jest przekonana, że emerytura wypłacana z ZUS będzie bardzo niska, albo nie będzie w ogóle wypłacana. To oznacza, że każdy z nas na określonym etapie życia powinien zacząć oszczędzać na starość. Jak odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę, ale bez konieczności  rezygnowania z codziennych przyjemności?

IKE i IKZE

Państwo zdaje sobie sprawę z tego, że na emeryturze dzisiejsi 30-40-latkowie będą otrzymywać nawet zaledwie 25 proc. dzisiejszych zarobków, dlatego zachęca m.in. preferencjami podatkowymi do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Można tego dokonać niejako mimochodem, bez nadmiernego ograniczania swojego budżetu domowego, dzięki skorzystaniu z jednego z dwóch instrumentów. Jednym z nich jest Indywidualne Konto Emerytalne, nazywane w skrócie IKE, a drugim Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE. Są one dobrowolnymi formami oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne. Najważniejszymi zaletami korzystania z IKE i IKZE jest rzecz jasna tworzenie kapitału na przyszłą emeryturę, ale jednocześnie oszczędzający mogą korzystać z ulg podatkowych gwarantowanych przez państwo.

Bez rezygnacji z codziennych przyjemności

Największe problemy z uzyskaniem przyzwoitego świadczenia emerytalnego na starość najprawdopodobniej będą miały osoby, które obecnie pracują na własny rachunek. Nie trzeba być jednak pracownikiem etatowym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, aby móc oszczędzać na IKE i IKZE. Wpłaty może dokonywać każda osoba, zarówno pracownik, jak i samozatrudniony, czy freelancer, zarabiający głównie z tytułu wykonywania umów o dzieło. Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę na IKZE lub IKE wymaga założenia takiego konta m.in. w:
  • banku,
  • funduszu inwestycyjnym,
  • domu maklerskim,
  • dobrowolnym funduszu emerytalnym,
  • zakładzie ubezpieczeń na życie.
W przypadku banków IKE i IKZE zakładane są w formie rachunku bankowego, a w domach maklerskich przyszli emeryci inwestują w papiery wartościowe. Z kolei przy nawiązaniu współpracy z funduszem inwestycyjnym, otrzymujemy możliwość lokowania swoich środków finansowych w funduszach zarządzanych przez TFI. Dzięki temu możliwa jest dywersyfikacja ryzyka i dostosowanie polityki inwestycyjnej do zmieniającej się sytuacji na rynkach światowych. IKE i IKZE w zakładzie ubezpieczeń społecznych to opcja bezpieczna, ponieważ część składki trafia wówczas do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a część pokrywa koszt ochrony ubezpieczeniowej. W dobrowolnym funduszu emerytalnym, IKE i IKZE funkcjonują na podobnych zasadach jak w funduszach inwestycyjnych, ale nie ma tu możliwości wyboru różnych opcji inwestycyjnych. Jedna osoba może mieć tylko jedno IKE i jedno IKZE, ale możliwy jest transfer środków z jednego konta na inne, z pomocą oświadczenia.

Korzyści podatkowe

Z uwagi na przywileje podatkowe gwarantowane przyszłym emerytom, oszczędzającym na IKZE i IKE na swoją emeryturę na starość, można jednocześnie odkładać pieniądze  na „jesień życia” i nie rezygnować z przyjemności. Dodatkowo to osoba oszczędzająca decyduje o wysokości dokonywanych wpłat i może je regulować względem aktualnej sytuacji finansowej. Zarówno IKE, jak i IKZE pozwala uniknąć opłacania podatku od zysków kapitałowych, czyli od zysków wypracowanych na takich kontach. Podatek ten generalnie pobierany jest od zysków na lokatach, z tytułu inwestycji w fundusze, akcje giełdowe czy obligacje. Dodatkową korzyścią wynikającą z inwestycji w emeryturę z IKZE jest fakt, że wpłaty na takie konto podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

29 September, 2017 2

Zdecydowana większość Polaków jest przekonana, że emerytura wypłacana z ZUS będzie bardzo niska, albo nie będzie w ogóle wypłacana.


Powiązane Artykuły