<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o pożyczkę?
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o pożyczkę?

Redakcja     21.06.2017

osoba podpisująca dokumenty

Formalności prowadzące do uzyskania pożyczki gotówkowej w firmie pożyczkowej są znacznie mniej skomplikowane niż w przypadku ubiegania się o kredyt lub pożyczkę w banku, bądź w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK). Niemniej nadal istnieją, a pożyczkodawcy raczej z nich nie zrezygnują, ponieważ muszą choć w pewnym stopniu chronić swoje interesy. Dlatego przy wnioskowaniu o pożyczkę, kandydat na pożyczkobiorcę musi złożyć kilka dokumentów. Jakich?

Wniosek pożyczkowy to podstawa

Pierwszym krokiem do uzyskania pożyczki w firmy pożyczkowej jest złożenie wniosku. Na ogół ma on dziś formę elektroniczną. Klient wypełnia kolejne, wskazane przez aplikację internetową pola formularza i w ten sposób jednocześnie rejestruje swoje konto klienta w serwisie pożyczkowym oraz składa wniosek o pożyczkę w pożądanej wysokości, na określony okres.

Dowód wystarczy

W sieci internetowej nie brakuje ofert zaciągnięcia chwilówki na dowód. W takiej ofercie jedynym dokumentem, który będzie potrzebny klientowi do uzyskania pożyczki, jest jego właśnie dowód osobisty. Zwykle wystarczy podać dane osobowe, adresowe, numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, aby dopełnić wymaganych przez pożyczkodawcę formalności. Bywa też, że firma pożyczkowa poprosi pożyczkobiorcę o przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego, celem potwierdzenia tożsamości klienta. Polscy pożyczkodawcy w większości przypadków deklarują udzielanie pożyczek wyłącznie polskim obywatelom, którzy są pełnoletni i mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Pozostałe dokumenty wymagane do zaciągnięcia pożyczki

U niektórych pożyczkodawców dowód osobisty i wniosek pożyczkowy to zbyt mało, aby skutecznie przejść weryfikację zdolności kredytowej klienta. Dlatego pożyczkobiorcy czasem muszą złożyć także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów czy zaświadczenie o zatrudnieniu i możliwości jego kontynuacji. Część pożyczkodawców bierze też pod uwagę zobowiązania finansowe klienta, dlatego będzie trzeba donieść odpowiednie zaświadczenia, np. w postaci rachunków za media. Firma pożyczkowa może poprosić o stosowne dokumenty, potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów. Między innymi będzie to kopia umowy o pracę, wyciąg z konta bankowego, odcinek renty lub emerytury, kopia umów zlecenie i umów o dzieło.

W zależności od wybranej firmy pożyczkowej, która udziela szybkich pożyczek gotówkowych, inne mogą być wytyczne dotyczące obowiązkowego wykazu dokumentów wymaganych do zaciągnięcia pożądanej kwoty.

  • MoneyMan - szybkie pożyczki online
  • MoneyMan - szybkie pożyczki online