221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jakie maksymalne kwoty opłat może pobrać pożyczkodawca?

Długopis, okulary i kalkulator leżące na notatniku Pożyczkodawca nie może pobierać od pożyczkobiorcy nieograniczonej kwoty za przyznane zobowiązanie – ogranicza ją znowelizowana Ustawa o kredycie konsumenckim. Jakie maksymalne opłaty może pobrać od pożyczkobiorcy firma pożyczkowa udzielająca zobowiązania?

Limit kosztów odsetkowych

Na całkowity koszt kredytu konsumenckiego, a więc również i każdej pożyczki udzielanej przez firmę pozabankową, składają się m.in. odsetki. Maksymalna ich wysokość nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, których wysokość równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o 3,5 proc., czyli w momencie, kiedy stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., to po powiększeniu jej o 3,5 punktu procentowego otrzymujemy równanie: (1,5+3,5 proc.) x2=10 proc. w skali roku. Takie uwarunkowania prawne wprowadzono w życie od 1 stycznia 2016 roku w zakresie odsetek umownych, które są naliczane m.in. za korzystanie z cudzego kapitału przy umowie pożyczki. Do 31 grudnia 2015 roku maksymalne odsetki umowne zgodnie z art. 359 Kodeksu

Limit kosztów pozaodsetkowych

Pożyczkobiorca przy korzystaniu z oferty pożyczkowej, oprócz kosztów odsetek, ponosi także koszty pozaodsetkowe, czyli niezwiązane z odsetkami naliczanymi standardowo przez pożyczkodawcę. 11 marca 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, wprowadzające istotne regulacje w zakresie limitów kosztów pozaodsetkowych m.in. do ustawy o kredycie konsumenckim. Dla konsumentów, którzy obecnie zawierają umowy pożyczkowe, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów takiego zobowiązania nie może przewyższać sumy 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. kwoty zmiennej, która uzależniona jest od okresu, na jaki zaciągnięta zostaje pożyczka. Ponadto wszystkie pozaodsetkowe opłaty związane ze spłatą i udzieleniem pożyczki, nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu. Oznacza to, że przy udzieleniu pożyczki w wysokości 500 zł, jej koszty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe niż 140 zł, o ile zostanie ona udzielona na co najmniej 30 dni. Limit 25 proc. kosztów pozaodsetkowych pożyczek dotyczy wszystkich zobowiązań udzielonych w ciągu 120 dni przez tę samą firmę pożyczkową, wraz z pierwszą pożyczką włącznie.

Jakie konsekwencje dla nieuczciwych firm pożyczkowych?

Jeśli pożyczkodawca nie dostosuje się do aktualnie obowiązujących przepisów wyznaczających górny pułap kosztów pożyczki, naraża się na postepowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Będzie też zmuszony zwrócić środki nienależnie pobrane od pożyczkobiorcy.

1 June, 2017 33

Pożyczkodawca nie może pobierać od pożyczkobiorcy nieograniczonej kwoty za przyznane zobowiązanie – ogranicza ją znowelizowana


Powiązane Artykuły