221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Kim jest broker ubezpieczeniowy, samochodowy oraz nieruchomości?

broker ubezpieczeniowy Zawód brokera może być wykonywany na różnych rynkach, m.in. ubezpieczeniowym, nieruchomości czy w obrocie pojazdami samochodowymi. Jaką pełni on funkcję i czy można go utożsamiać z pośrednikiem w sprzedaży różnych dóbr i usług?

Pojęcie brokera

Zarówno na rynku finansowym, jak i kapitałowym, wykorzystywane jest pojęcie brokera, czyli podmiotu świadczącego określone usługi, działającego na cudzy rachunek. Brokerem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Z reguły praca brokera polega na pośrednictwie pomiędzy firmą lub organizacją a docelowym klientem. Najbardziej znane profesje to:

Zawód brokera w praktyce

Broker ubezpieczeniowy zajmuje się działalnością brokerską, polegającą na zawieraniu i realizowaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego. W jego gestii leży także pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Broker ubezpieczeniowy nazywany jest także maklerem ubezpieczeniowym, a w rzeczywistości to pośrednik pomiędzy osobą ubezpieczającą się, a zakładem ubezpieczeniowym. Najważniejszą kwestią w pracy brokera ubezpieczeniowego jest to, że działa on w imieniu i na rzecz swojego klienta, nie zaś na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Powinien on w swojej pracy zadbać o rzeczowe i obiektywne doradztwo klientom, w zakresie doboru różnego rodzaju ubezpieczeń. W zamian uzyskuje wynagrodzenie od ubezpieczyciela, nie zaś od klienta, po zawarciu umowy i opłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego. Broker ubezpieczeniowy może podjąć taką działalność wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, wydawanego przez Ministra Finansów. Broker nieruchomości analogicznie do zawodu brokera ubezpieczeniowego zajmuje się pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami. Reprezentuje interesy klienta, który chce kupić nieruchomości i często działa w jego imieniu, choć nie może samodzielnie przeprowadzić transakcji zakupu. Broker nieruchomości to zawód prestiżowy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Z kolei broker samochodowy to zawód pośredni pomiędzy dealerem samochodowym, a zwykłym handlarzem autami lub właścicielem komisu samochodowego. Zasadniczo broker oferuje nowe auta, z wyższej półki, prowadzi biuro brokerskie, ale nie dysponuje serwisem czy pojazdami do jazdy testowej. Na tym głównie polega różnica w ofercie brokera i salonu samochodowego.

3 August, 2017 25

Zawód brokera może być wykonywany na różnych rynkach, m.in. ubezpieczeniowym, nieruchomości czy w obrocie pojazdami samochodowymi.

 


Powiązane Artykuły