221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Kredyt na działkę budowlaną - na czym polega kredyt na zakup działki

Rodzaje hipotek - umowna, przymusowa, kaucyjna, odwrócona | Moneyman.pl_pixabay

Posiadanie gruntu o charakterze budowlanym to pierwszy krok na drodze do wybudowania własnego domu. Chcąc go pozyskać, można wnioskować do banku o kredyt na działkę budowlaną. Na czym będzie polegało takie zobowiązanie i jakie warunki musi spełnić przy tym kredytobiorca?

Kredyt na zakup działki budowlanej

Zakup działki budowlanej można sfinansować kredytem. Kredyt na działkę jest w zasadzie tożsamym produktem, jak kredyt na zakup mieszkania czy gotowego domu. Zakup działki budowlanej dla większości banków będzie akceptowalnym celem kredytowania. Kredytobiorcy przy ubieganiu się o takie zobowiązanie będą musieli spełnić podobne wymagania, jak w przypadku standardowego kredytu mieszkaniowego.

Można od razu zaciągnąć jeden kredyt na zakup działki i budowę domu, ale trzeba przy tym mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową oraz być wiarygodnym kredytobiorcą dla instytucji kredytującej. Bank będzie najpewniej wymagał ustanowienia pewnego zabezpieczenia spłaty kredytu, dlatego kredyt na działkę na ogół ma charakter kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny na zakup działki

Hipoteka jest solidnym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania zaciągniętego w banku. Polega na dokonaniu wpisu do księgi wieczystej konkretnej nieruchomości hipoteki na rzecz banku. Zabezpieczeniem kredytu na zakup działki budowlanej również będzie nieruchomość, np. sama działka, posiadane przez kredytobiorcę mieszkanie czy budowany dom.

Uwaga! Niektóre banki nie przewidują możliwości ustanowienia zabezpieczenia kredytu na działkę na niezabudowanym gruncie. Wówczas klient dla skutecznego zaciągnięcia kredytu musi przedstawić inną nieruchomość jako zabezpieczenie.

Zobacz też: Wkład własny w kredycie hipotecznym - czym jest?

Wkład własny na kredyt hipoteczny na zakup działki

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, klienci starający się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, muszą wnieść co najmniej 20 proc. wkład własny. Może być on o 10 punktów procentowych niższy, jeśli pozostałe 10 proc. wartości nieruchomości zostanie zabezpieczone w postaci specjalnego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Im wyższym wkładem własnym będzie dysponował klient, tym lepsze warunki kredytowania ma szansę uzyskać od wybranego banku.

Wymagane dokumenty do wniosku kredytowego

W celu skutecznego złożenia wniosku o kredyt na działkę z zabezpieczeniem hipotecznym, klient musi złożyć do wniosku dokumenty potwierdzające status działki, czyli potwierdzenie, że mamy do czynienia z działką budowlaną. Wystarczy dostarczyć do banku odpis z księgi wieczystej gruntu, dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo ewentualnie zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać również decyzję podziałową, jeśli działka wyodrębniana jest z innej, a także umowę przedwstępną zakupu i kopię mapy ewidencyjnej.

11 December, 2017 3

Posiadanie gruntu o charakterze budowlanym to pierwszy krok na drodze do wybudowania własnego domu.


Powiązane Artykuły


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.