221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl

Kim jest wierzyciel i jakie są jego uprawnienia?

Kim jest wierzyciel i jakie są jego uprawnienia?_Pixabay

Przy zaciąganiu zobowiązań wchodzimy w stosunek prawny jako dłużnicy, a podmioty pożyczające nam rzeczy lub pieniądze stają się naszymi wierzycielami, którym przysługuje prawo do wierzytelności. Kim w terminologii ekonomicznej jest właściwie wierzyciel?

Pojęcie wierzyciela

Wierzyciel jest osobą, z którą wiąże dłużnika świadczenie pieniężne, które należy zwrócić – z odsetkami i innymi naliczonymi opłatami, jeśli takie wynikają z postanowień zawartej umowy. Wierzycielem może być osoba prywatna, jak i bank, SKOK, instytucja pożyczkowa bądź inny przedsięiorca (osoba prawna). Zawsze wtedy, gdy nie uregulujemy płatności za usługi, albo nie zwrócimy o czasie pożyczki lub kredytu, wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne i udać się do Sądu celem wyegzekwowania spełnienia świadczenia wynikającego z przyjętego uprzednio zobowiązania.

Prawa przysługujące wierzycielowi

Wierzyciel ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, czyli postępowania, którego celem jest wymuszenie na dłużniku spłaty zadłużenia. Sąd wydaje wyrok, następnie nadaję mu klauzulę wykonalności. , który staje się podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. To wierzyciel zwykle ma prawo wyboru komornika, który zajmie się jego sprawą na terenie Polski – wyjątek od tej reguły to sytuacja, gdy prowadzona jest egzekucja związana z nieruchomościami. Dokonując wyboru komornika, wierzyciel powinien złożyć wniosek o rozpoczęcie egzekucji i pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.

Na wniosek wierzyciela komornik może zacząć egzekucję ze wskazanych elementów majątku, a za dodatkową opłatą poszukiwać majątku, z którego można ściągnąć długi. Uprawnienia wierzyciela mogą mieć różny charakter, dlatego może on z jednej strony natychmiast żądaćwykonania zobowiązania, jak i zbyć posiadaną wierzytelność, choć zależy to od jej rodzaju.
Przy zbywaniu wierzytelności na rzecz innego podmiotu wierzyciel dokonuje tego na drodze cesji wierzytelności, bez zgody dłużnika, dla osoby trzeciej, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Nabywca wierzytelności wchodzi w rolę nowego wierzyciela wobec dłużnika.

Kim jest wierzyciel alimentacyjny?

Jednym z typów wierzycieli będzie wierzyciel alimentacyjny, czyli osoba, na rzecz której zostały zasądzone alimenty. Jeśli nie są one płacone, to należy udać się do Sądu i uzyskać prawomocne orzeczenie zasądzające alimenty.

12 Lipca, 2017 33

Przy zaciąganiu zobowiązań wchodzimy w stosunek prawny jako dłużnicy, a podmioty pożyczające nam rzeczy lub pieniądze stają się naszymi wierzycielami


Powiązane Artykuły


Złóż wniosek o pożyczkę
Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz już po minucie.