221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Lokaty bankowe - ile można zyskać?

Nieoczywiste sposoby na inwestowanie własnych pieniędzy_Pexels Masz wolny kapitał i chciałbyś go pomnożyć, choć wyłącznie w całkowicie bezpieczny sposób? Skorzystaj z lokaty bankowej, która objęta jest Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG). Ile można aktualnie zarobić na lokatach i co musiałoby się stać, aby oferowane oprocentowanie w skali roku diametralnie wzrosło, na korzyść oszczędzających?

Czym jest lokata bankowa?

Dla banku lokata terminowa jest bardzo ważnym produktem. To depozyt bankowy, będący produktem inwestycyjnym, jaki oferują banki i instytucje finansowe. Z perspektywy oferentów lokata ma na celu pozyskanie kapitału na działalność operacyjną danego banku. Pieniądze otrzymane na przechowanie od klientów - indywidualnych i firmowych, są następnie wykorzystywane do udzielania kredytów i pożyczek. Lokatę można zatem potraktować jako pożyczkę klienta dla banku, a jej kosztem dla instytucji finansowej są odsetki.

Gwarancja z BFG

Lokaty bankowe są bezpieczną formą oszczędzania dla klientów, bowiem objęte są gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W całości gwarantowane są dla każdego klienta do kwoty depozytu, nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000 euro. Kwota gwarantowana jest obliczana przez Fundusz od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach danej osoby w banku, nie tylko na lokatach.

Od czego zależne jest oprocentowanie lokat?

Dla klienta kryterium wyboru lokaty jest przede wszystkim wysokość jej oprocentowania, zwykle podawana w skali roku. Zależy ona od obecnej stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Wraz ze wzrostem tejże stopy zwiększa się automatycznie oprocentowanie lokat, ale i rosną koszty kredytów, udzielanych klientom. We wrześniu 2017 roku stopa redyskonta weksli NBP wynosiła 1,75 proc. i taka jej wysokość pozostaje niezmienna od 5 marca 2015 roku. Dlatego też średnie oprocentowanie lokat bankowych jest niewiele wyższe od stopy redyskontowej, a kredyty bankowe i pożyczki pozostają nisko oprocentowane.

Ile można zarobić na lokatach?

Najlepsze oferty lokat banki mają dla nowych klientów i nowych środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym. Dla nich przygotowane są lokaty na 1-2 miesiące, z oprocentowaniem nawet 4 proc. w skali roku. Przy takich ofertach należy mieć na uwadze to, że bank będzie stawiał klientom szereg wymagań dodatkowych. Na pewno ograniczy kwotę, jaką maksymalnie i minimalnie można złożyć na lokacie - zwykle jest to kwota od kilkuset złotych do około 10 tys. zł. Można założyć tylko jedną promocyjną lokatę, a kolejne będą oprocentowane według regularnej tabeli oprocentowania. Po upływie terminu, na jaki założona została lokata, może się ona odnowić, ale na warunkach gorszych niż dotychczasowe, jeśli chodzi o oprocentowanie środków, albo kapitał lokaty wraz z naliczonymi odsetkami zostanie przelany przez bank na konto klienta. Zgodnie z rankingami lokat terminowych na wrzesień 2017 roku, najlepsze krótkoterminowe lokaty (na 1 lub 2 miesiące) mają oprocentowanie 3,5-4 proc. w skali roku, a najgorsze - 1,2 proc. i mniej. Szerszy wybór produktów depozytowych istnieje w przypadku lokat kwartalnych, z oprocentowaniem nawet na 4 proc. w skali roku, w kilku kolejnych bankach. Wbrew pozorom lokaty długoterminowe - roczne lub dwuletnie, wcale nie muszą być oprocentowane lepiej niż krótkoterminowe.

4 October, 2017 2

Masz wolny kapitał i chciałbyś go pomnożyć, choć wyłącznie w całkowicie bezpieczny sposób? Skorzystaj z lokaty bankowej, która objęta jest Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG).


Powiązane Artykuły