<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Płynność i nadpłynność finansowa - czym są? | MoneyMan.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Płynność i nadpłynność finansowa - czym są?

Redakcja     05.07.2017

portfel z kartami kredytowymi

Dobra kondycja finansowa firmy zapewnia jej byt na rynku i umożliwia prowadzenie bieżącej i perspektywicznej działalności gospodarczej. Jednym ze wskaźników obrazujących ową kondycję jest płynność finansowa. Jak się ją liczy i czym w takim razie będzie nadpłynność finansowa?

Pojęcie płynności finansowej

Termin płynność finansowa odnosi się bezpośrednio do zdolności posiadanej przez dany podmiot, w zakresie regulowania terminowo wymagalnych zobowiązań. Jeśli firma na bieżąco jest w stanie płacić krótkoterminowe zobowiązania, np. płatności za faktury lub za media, oznacza to, że posiada odpowiednią płynność finansową. Wskaźnik ten pozwala na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Jak utrzymać i nie stracić płynności finansowej?

Przedsiębiorca lub zatrudniany przez niego dyrektor finansowy, powinien uczynić wszystko, aby właściwie zarządzać płynnością finansową, w celu jej utrzymania w dłuższej perspektywie czasu. Oznacza to konieczność uzyskania równowagi pomiędzy wysokością posiadanych płynnych środków pieniężnych oraz wykorzystywanych kredytów, linii kredytowych i tym podobnych zobowiązań.

Utrata płynności finansowej oznacza chwilową niezdolność podmiotu do regulowania posiadanych przez niego najbardziej wymagalnych zobowiązań finansowych. Wówczas przychody bieżące są zbyt niskie, nawet wraz z oszczędnościami firmy, do regulowania zobowiązań na czas. W skrajnych przypadkach ta utrata przeradza się w całkowitą niewypłacalność przedsiębiorstwa i może zmusić je do ogłoszenia bankructwa.

Czym jest nadpłynność finansowa?

Z pojęciem płynności finansowej związany jest termin nadpłynności finansowej przedsiębiorstwa. Dobra kondycja finansowa firmy oznacza, że utrzymuje ono prawidłową wartość wskaźnika bieżącej płynności. Wówczas relacja pomiędzy zobowiązaniami a środkami obrotowymi, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, jest optymalna. Zdarzyć się może jednak, że środków obrotowych jest znacznie więcej niż zobowiązań, przez co można popaść w okresową nadpłynność finansową. To sytuacja niepożądana i trudna, ponieważ prowadzi do obniżenia efektywności środków obrotowych oraz ich wykorzystania.

Dbałość o płynność finansową to konieczność w każdej firmie, ale nie można stosować nadmiernie asekuracyjnych praktyk, w zakresie zarządzania firmowymi pieniędzmi. Może się bowiem okazać, że mamy dużo gotówki w sejfach firmowych, podczas gdy tylko niewielką jej część spożytkujemy na bieżące zobowiązania. Pozostała traci na wartości, podczas gdy można ją znacznie lepiej wykorzystać, na przykład podejmując inwestycję.

  • MoneyMan - szybkie pożyczki online
  • MoneyMan - szybkie pożyczki online