221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jakie elementy składowe powinno mieć nasze ubezpieczenie na życie?

tłum ludzi Wśród produktów ubezpieczeniowych na szczególną uwagę zasługują ubezpieczenia na życie. To polisy, które w swoim klasycznym kształcie powinny zabezpieczać bliskich ubezpieczającego przed niedostatkiem, jakiego mogliby zaznać, na wypadek jego śmierci. Jakie ryzyka wchodzą w skład polisy na życie? Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie tego rodzaju?

Podstawowy zakres ubezpieczeń na życie

Polisa na życie czy ubezpieczenie na życie to produkt, który ma zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci osoby ubezpieczającej. W zamian za określonej wysokości składki, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wobec osób uposażonych lub spadkobierców ubezpieczającego do wypłaty danej kwoty pieniędzy, na wypadek jego śmierci. Umowę ubezpieczenia na życie zawiera się dożywotnio lub na czas określony. Podstawową funkcją polisy jest ochrona dla wskazanych osób uposażonych w trakcie trwania ubezpieczenia. Ważne jest też i to, że w klasycznym ubezpieczeniu na życie wszystkie opłacane składki, o ile nie zostaną wypłacone z uwagi na śmierć ubezpieczającego, są tracone przez niego. Innymi słowy, niewykorzystanie ubezpieczenia i fakt, że w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej klientowi nic się nie stało, powoduje bezpowrotną utratę składek ubezpieczeniowych.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ochrona życia klienta, a raczej zapewnienie zabezpieczenia finansowego po śmierci ubezpieczonego dla jego najbliższych, wchodzi w podstawowy zakres ubezpieczenia na życie. Klient może jednak zadecydować o rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej, m.in. o ochronę na wypadek inwalidztwa i niezdolności do pracy. Wówczas ubezpieczenie przestaje pełnić funkcję polisy dla osób trzecich, ale daje realne szanse na wypłatę świadczenia także dla osoby ubezpieczonej. W skład polisy może wchodzić gwarancja regulowania składki na ubezpieczenie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkową opcję stanowi ochrona na wypadek zawału, udaru, operacji chirurgicznej, rehabilitacji i obowiązkowej hospitalizacji. Obecnie ubezpieczenia na życie łączone są także z ochroną przed zachorowaniem na nowotwory, bez względu na ich typ. Polisa na życie może uwzględniać element inwestycyjno-oszczędnościowy. Mówimy wówczas o ubezpieczeniu na życie i dożycie, z ubezpieczeniowym funduszem. Część składki ubezpieczeniowej jest w takiej sytuacji przeznaczana na inwestycję w jednostki uczestnictwa określonego z góry funduszu inwestycyjnego, a część trafia na poczet wypełnienia odpowiedzialności ubezpieczeniowej, w razie zaistnienia ryzyka ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie na życie powinno być dopasowane do wymagań każdej osoby ubezpieczającej. Ważne jest, aby suma ubezpieczenia była adekwatna do potrzeb rodziny ubezpieczonego.

1 May, 2017 29

Wśród produktów ubezpieczeniowych na szczególną uwagę zasługują ubezpieczenia na życie.


Powiązane Artykuły