221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Pożyczki bez BIK i BIG - czy to jedynie chwyt reklamowy?

Pożyczki bez BIK i BIG - czy to jedynie chwyt reklamowy?

W reklamach prasowych, telewizyjnych, radiowych lub internetowych często można spotkać się z informacją o możliwości otrzymania pożyczki bez BIK i BIG. Czy rzeczywiście pożyczkodawcy nie sprawdzają historii i wiarygodności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy? A może mamy tutaj do czynienia wyłącznie z pewnym chwytem marketingowym?

Bazy danych dłużników

Dla większości konsumentów BIK i BIG funkcjonują jako bazy dłużników, czyli osób zalegających z płatnościami za bieżące zobowiązania, także te, wynikające z zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek. W praktyce wcale tak nie jest.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, gromadzące dane o wszystkich kredytobiorcach zaciągających zobowiązania w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, jak i w niektórych firmach pożyczkowych, które zawiązały dwustronną umowę z BIK. Warto podkreślić, że w BIK znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o kredytobiorcach. Z raportu BIK, o który wnioskują standardowo banki, przy ubieganiu się klienta o udzielenie kredytu, można dowiedzieć się, czy dotychczas dana osoba zaciągała jakiekolwiek kredyty lub pożyczki, w jaki sposób radziła sobie z ich spłatą i czy posiada zaległości w uiszczaniu kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. Brak jakichkolwiek wpisów w BIK lub informacje o zaległościach dłużnika powodują, że zdecydowana większość banków odmówi udzielenia kredytu.

BIG z kolei jest Biurem Informacji Gospodarczych, komercyjną instytucją, zajmującą się gromadzeniem informacji stricte o dłużnikach. Dlatego jego bazę danych można śmiało nazwać „czarną listą zadłużonych”. BIG nie jest jedną, centralnie działającą instytucją, ale w ten sam sposób można określić kilka biur, działających niezależnie względem siebie. Między innymi są to:

  • BIG InfoMonitor,
  • KRD - Krajowy Rejestr Długów,
  • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (w skrócie KBIG).

Do BIG-ów w przeciwieństwie do BIK-u, dłużników mogą wpisywać nie tylko kredytodawcy i pożyczkodawcy, ale także sami konsumenci na podstawie tytułu wykonawczego, który świadczy jednoznacznie o istnieniu obowiązku pokrycia należności przez dłużnika. W tym celu można przedstawić na przykład sądowy nakaz zapłaty.

BIG przechowuje informacje o dłużnikach, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni,
  • zobowiązanie powstało w związku z umową,
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika - konsumenta wynosi co najmniej 200 zł, a dłużnika - przedsiębiorcy co najmniej 500 zł,
  • upłynął miesiąc od dnia wysłania przez wierzyciela listu upominającego o zapłacie wraz z ostrzeżeniem o możliwości wpisania dłużnika do rejestru BIG przy braku uregulowania zaległości.

Czy pożyczki bez BIK i BIG w ogóle istnieją?

Możliwość skorzystania z pożyczki bez BIK i BIG najczęściej interesuje osoby, które mają lub przypuszczają, że posiadają negatywne wpisy w takich bazach. Większość firm pożyczkowych nie sprawdza BIK, ale rzeczywiście może sięgać po bazy danych BIG. Odkrycie negatywnych informacji o potencjalnym pożyczkobiorcy powoduje, że firma pożyczkowa może nie udzielić pożyczki lub jeśli się na to zdecyduje - zażądać wyższej marży czy prowizji od klienta.

Pożyczki bez BIK i BIG udzielane są wyłącznie przez firmy działające poza sektorem bankowym. Mają one zwykle gorsze warunki niż pozostałe pożyczki, pozwalające na sprawdzanie takich baz danych.

26 October, 2017 2

W reklamach prasowych, telewizyjnych, radiowych lub internetowych często można spotkać się z informacją o możliwości otrzymania pożyczki bez BIK i BIG.


Powiązane Artykuły


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.