221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Aneks do umowy

21 July, 2017 36

Aneks do umowy to dokument potwierdzający zmianę jej warunków, na podstawie porozumienia pomiędzy stronami, które uprzednio ją zawarły. Jeśli umowa została zawarta na piśmie, aneks także powinien mieć zachowaną taką samą formę, zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego. Innymi słowy, aneks pozwala na zmianę ustaleń w kontaktach biznesowych.

Kiedy aneks do umowy jest nieważny?

Jeśli aneks do umowy zostanie sporządzony w formie innej, niż zastrzeżona umownie, to na mocy art. 76 Kodeksu cywilnego uznaje się go za niezawarty, a jego ustalenia za niepoczynione. Kolejny artykuł Kodeksu cywilnego określa obowiązek ekwiwalentności formy umowy pierwotnej oraz aneksów, które prowadzą do zmiany jej postanowień. Dlatego, jeśli dla umowy zastrzeżona jest forma pisemna pod rygorem nieważności, to aneks do umowy sporządzony bez zachowania formy pisemnej należy uznać za nieważny. Z podobną sankcją spotykamy się także wtedy, gdy zostanie on zawarty bez zachowania formy szczególnej, przewidzianej dla danej umowy mocą ustawy, czego przykładem jest forma aktu notarialnego dla aneksu do umowy sprzedaży nieruchomości.

Niezachowanie właściwej formy aneksu do umowy skutkuje jego nieważnością, z pewnymi wyjątkami, które dotyczą umów zawieranych w formie pisemnej, jeśli ustawa nie zastrzega takiej jej formy jako obowiązkowej pod rygorem nieważności.

Aneks jako dowód w sprawie sądowej

Aneks do umowy, podobnie jak ona sama, może być dowodem w sprawie sądowej, na przykład dotyczącej sporów względem ustaleń umownych oraz rozliczeń.