221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Asygnata - kasowa i zasiłkowa

24 October, 2017 2

W księgowości przedsiębiorstwa czy instytucji wykorzystuje się wiele różnych dokumentów, wśród których jest też asygnata. Kiedy ma ona zastosowanie?

Asygnata – co to jest?

Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją, asygnata kasowa to dokument potwierdzający przeprowadzenie operacji gospodarczej związanej z przychodem bądź z rozchodem gotówki w kasie. Pod względem rachunkowym asygnatę należy traktować jako dowód kasowy, czyli dokument, który potwierdza dokonanie wpłaty lub wypłaty środków z kasy.

Ciekawostką jest fakt, że w realiach PRL-u asygnata była dokumentem, który uprawniał do nabycia deficytowego towaru. Natomiast we Francji w latach 1789-1796, asygnatą nazywano papierowy pieniądz. Emitowany był on także w Rosji w latach 1769-1817.

Zastępcza asygnata zasiłkowa – kiedy wypełniamy?

Istnieje także pojęcie asygnaty zasiłkowej. Zastępcza asygnata zasiłkowa na druku ZUS Z-7 stosowana jest w przypadku dokumentowania wypłat zasiłków dla każdego ubezpieczonego. Asygnata to wówczas dokument źródłowy, zastępujący dokument właściwy, na podstawie którego płatnik dokonuje wypłaty świadczeń chorobowych.

Zastępcza asygnata stosowana jest przy wypłacie m.in.:

 • zasiłku chorobowego, gdy doszło do zagubienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, gdy wypłata zasiłku dokonywana jest w częściach na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego bądź w przypadku choroby podczas pobytu za granicą,
 • zasiłku opiekuńczego, jeśli świadczeniobiorca sprawuje opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat lub opiekę w czasie pobytu za granicą,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zasiłku macierzyńskiego, przy każdej wypłacie.

Zastępcza asygnata zasiłkowa musi zawierać określone elementy w tym:

 • dane pozwalające na identyfikację ubezpieczonego – imię, nazwisko, numer PESEL i NIP, albo numer i serię dowodu osobistego,
 • informację o rodzaju wypłacanego zasiłku oraz okres, za jaki przysługuje,
 • serię i numer zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, będącego podstawą wypłaty zasiłku,
 • okres, za który wypłacono ubezpieczonemu wynagrodzenie chorobowe,
 • rodzaj wypłaconego zasiłku i okres jego przysługiwania,
 • numer listy wypłaty i datę wypłaty,
 • oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonana jest wypłata,
 • dane dotyczące ostatniej wypłaty świadczenia,
 • pieczątkę pracodawcy, datę i podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika,
 • zestawienie dotyczące wypłacanego świadczenia,
 • dane księgowej czy osoby upoważnionej do obliczenia i kontroli informacji zawartych w dokumencie,
 • pieczęć „wypłacono”.

Asygnata w leśnictwie

Dokument asygnaty stosowany jest także w leśnictwie. Występuje asygnata na drewno czy też asygnata na drzewo, która jest dokumentem rozchodowym dla ewidencji drewna oraz produktów użytkowania ubocznego. Asygnata w takim przypadku będzie drukiem ścisłego zarachowania i wystawia się ją kupującemu, na potwierdzenie wydania drewna lub innych produktów pochodzących z lasu.