221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

21 Lipiec, 2017 33

Instytucja działająca na mocy ustawy z dn. 10.06.2016 r. o BFG. Jego celem jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów oraz udzielanie pomocy finansowej bankom, które utraciły wypłacalność.