221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Bankructwo

21 July, 2017 33

Bankructwo jest potocznym określeniem upadłości, czyli procedury wszczynanej z chwilą wystąpienia całkowitej niewypłacalności dłużnika. Według polskiego prawa (ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe) upadłość jest definiowana jako postępowanie prowadzone w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Bankructwo ogłaszane jest przez sąd i to wówczas wszczęte może być postępowanie upadłościowe. Wymagana jest jednak ku temu zdolność upadłościowa oraz zaistnienie niewypłacalności dłużnika.

Bankructwo w praktyce

W praktyce polega ono na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika, w ramach egzekucji uniwersalnej, ze wszystkich jego składników majątku jednocześnie. Istnieje dodatkowo pojęcie egzekucji syngularnej, prowadzonej z wybranych składników majątku dłużnika oraz egzekucja generalna, prowadzona przez zarząd przymusowy.

W szczególnych sytuacjach upadłość firmy pozwala na jej restrukturyzację, m.in. w drodze układu, a w niektórych przypadkach i pod pewnymi warunkami dłużnik może być zwolniony z reszty swoich długów. Postępowanie upadłościowe dłużnika powinno być prowadzone w taki sposób, aby roszczenia zgłaszane przez wierzycieli były zaspokojone w całości lub w jak najwyższym stopniu, a jeśli jest to możliwe – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Dłużnik powinien przy tym uzyskać możliwość oddłużenia.

Wspomniana zdolność upadłościowa przysługuje zasadniczo przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym zdolność prawną, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub działalność zawodową. Niewypłacalność należy rozumieć jako sytuację, w której dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Upadłość konsumencka

Szczególnym rodzajem bankructwa, o którym mówi Prawo upadłościowe, jest postępowanie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), które powinno być prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli istnieje taka możliwość – zaspokoić także roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.