221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Cło

21 July, 2017 35

Cło to rodzaj opłaty, daniny publicznej, którą nakłada państwo w związku z wywozem lub przywozem (importem i eksportem) określonych towarów, dokonywanym przez granice celne państwa. Cło dotyczy także towarów przewożonych tranzytem przez obszar celny państwa. Najczęściej cło pobierane jest dla ochrony rynku rodzimego, wewnętrznego i rodzimych producentów przed nadmiernym napływem towarów zza granicy oraz wywieraniu nacisku na partnerach handlowych dla uzyskania zmiany warunków wymiany handlowej. Wpływy z cła zasilają budżet państwa. Niektóre państwa tworzą unie celne, w ramach których jest znoszone cło w wymianie handlowej pomiędzy nimi.

Klasyfikacja ceł

Ze względu na kierunek ruchu towarów, wyróżnia się:

– Cło eksportowe – nakładane na towary eksportowane za granicę, co ma na celu zachęcanie do ich zatrzymania w kraju.
– Cło importowe – nakładane na importowane towary zza granicy, co ma na celu ochronę produkcji krajowej i zwiększanie dochodów państwa.
– Cło tranzytowe – nakładane na zagranicznych kupców przejeżdżających z towarami przez dany kraj – stosowane rzadko.

Istnieje kilka metod wyznaczania wysokości ceł, co pozwala je podzielić na:
– cło specyficzne – gdzie stawka celna podawana jest w odniesieniu do ilości towaru,
– cło ad valorem – cło określane w procentach w stosunku do wartości towaru,
– cło kombinowane – mieszane, ustalane w zależności od wartości i ilości towarów.

Jak działa mechanizm celny?

Nałożenie na niektóre towar importowane cła powoduje wzrost ich cen, co może skutkować spadkiem popytu na nie. Jeśli są one produkowane także przez rodzimych producentów, taka sytuacja prowadzi do wzrostu zainteresowania nimi wśród klientów – dzięki niższym cenom. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią także produkcja krajowych odpowiedników obłożonych cłem towarów. W efekcie cło może doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia w danej gałęzi gospodarki.