221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Decyzja kredytowa

21 July, 2017 38

Decyzja kredytowa jest pojęciem stosowanym przy kredytowaniu bankowym i pozabankowym. Wydaje ją kredytodawca lub pożyczkodawca, przy wnioskowaniu o zobowiązanie. Decyzja kredytowa może być pozytywna lub negatywna i zawsze jest poprzedzona analizą zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Można ją traktować jako deklarację banku co do przyznania klientowi kredytu lub nieprzyznania zobowiązania. Wyróżnić można dwa główne typy decyzji kredytowych: wstępną i ostateczną.

Zawartość decyzji kredytowej

Z reguły decyzja kredytowa wydawana jest klientom na piśmie, wraz z określeniem:

• czy kredyt, o który wnioskował klient, został przyznany,
• jaka jest kwota przyznanego kredytu,
• jakie będzie oprocentowanie kredytu,
• jaka jest waluta kredytu,
• ile wynosi okres kredytowania,
• jaka jest wysokość rat, prowizji i ubezpieczeń obowiązkowych.

Jak wydawana jest decyzja kredytowa?

Zanim bank przystąpi do ostatecznego wydania decyzji kredytowej, w pierwszej kolejności po przyjęciu wniosku kredytowego od potencjalnego kredytobiorcy, gromadzi na jego temat niezbędne informacje. Część pochodzi z dokumentów, jakie były załączone do wniosku (obowiązkowo), a reszta z baz danych takich jak Biuro Informacji Kredytowej. Analitycy bankowi we wsparciu algorytmu kredytowego wyliczają zdolność kredytową klienta i jeśli jest ona odpowiednio wysoka względem kwoty kredytu, której dotyczy wniosek kredytowy, a dana osoba nie posiada negatywnych wpisów w BIK, wydana może być pozytywna decyzja kredytowa.

Czas niezbędny do jej sformułowania zależny jest od sprawności operacyjnej banku i może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Na ogół decyzja kredytowa ważna jest od 1 do 3 miesięcy od chwili jej sporządzenia. Wydanie pozytywnej decyzji kredytowej wstępnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem kredytu. Dopiero po podpisaniu umowy kredytowej, co poprzedzone jest wydaniem decyzji ostatecznej, klient wnioskujący o kredyt staje się kredytobiorcą.