221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Deflacja

21 July, 2017 35

Deflacja to długotrwały spadek przeciętnych cen dóbr i usług konsumpcyjnych w danej gospodarce, np. kraju. W warunkach deflacji rośnie siła nabywcza pieniądza, co oznacza, że za taką samą kwotę środków finansowych po pewnym czasie możemy kupić więcej towarów i skorzystać z większej liczby lub zakresu usług. Deflacja jest pojęciem ekonomicznym przeciwstawnym do inflacji, oznaczającej wzrost przeciętnego poziomu cen.

Co powoduje deflację?

Deflacja spowodowana może być wieloma przyczynami, związanymi z zależnościami zachodzącymi w gospodarce. Może wywołać ją głęboka recesja gospodarcza, która powoduje spadek popytu konsumpcyjnego, albo brak proporcjonalnej do wzrostu gospodarczego emisji pieniądza – jest zbyt mało pieniędzy w obiegu. Czasami deflację wywołuje zbyt duże oprocentowanie lokat terminowych w bankach – konsumenci wolą oszczędzać na depozytach bankowych niż wydawać pieniądze na towary i usługi. Przyczyną deflacji jest też spłata zobowiązań kredytowych przy równoczesnym braku emisji pieniądza i wstrzymaniu akcji kredytowej.

Jakie skutki niesie za sobą deflacja i jak ją likwidować?

W wyniku deflacji konsumpcja i zamówienia ze strony przemysłu są odsuwane w czasie, co wywołuje recesję. Zmniejsza się opłacalność produkcji i rośnie siła nabywca pracującej części społeczeństwa. Dla gospodarki długotrwała deflacja jest niekorzystna, dlatego władze państwa przy pojawieniu się takiej sytuacji podejmują kroki mające na celu wyrównanie niedoboru pieniądza na rynku, np. poprzez emisję pieniędzy. Ożywi to popyt i doprowadzi do obniżenia stóp procentowych, dzięki czemu inwestycje staną się bardziej opłacalne. Deflacji nie sprzyja obniżanie głównych stóp procentowych, przez co pojawia się niższe oprocentowanie lokat, które stają się mniej opłacalne dla konsumentów. Sposobem likwidacji deflacji jest tzw. negatywny podatek dochodowy, obejmujący dofinansowanie najmniej zarabiających oraz zmniejszanie bezrobocia poprzez roboty publiczne, prowadzące do odbudowania popytu.