<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Deweloper budowlany - definicja | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Deweloper

Deweloper budowlany jest podmiotem prowadzącym działalność deweloperską, czyli działalność polegającą na budowie nieruchomości lub ich przekształcaniu, w formie zabudowy lub przebudowy, a następnie na sprzedaży lub wynajmowaniu części tych nieruchomości innym osobom. Umowy deweloperskie podpisywane przez dewelopera budowlanego z osobami fizycznymi regulowane są przepisami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 wspominanej ustawy, deweloper jest definiowany jako przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zobowiązuje się na podstawie umowy deweloperskiej do ustanowienia prawa i jego przeniesienia na nabywcę względem np. lokalu mieszkalnego.

Forma prawna dewelopera budowalnego

Formą prawną, w jakiej może działać deweloper budowlany, może być spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza lub inny wybrany podmiot. Występują trwałe i jednoznaczne związki deweloperów z budownictwem mieszkaniowym, choć mogą oni wznosić również nieruchomości komercyjne czy prowadzić działalność polegającą na przekształcaniu działek i ich sprzedaży w celu samodzielnej budowy domów przez nabywców.