221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Dłużnik

21 July, 2017 38

Dłużnik to najprościej rzecz ujmując osoba, posiadająca niespełnione świadczenie do zrealizowania na rzecz innej osoby, określanej wierzycielem. Dług powstaje na podstawie łączącego dłużnika i wierzyciela stosunku zobowiązaniowego. Dłużnikiem może być też strona postępowania egzekucyjnego, wskazana w tytule wykonawczym, którym jest orzeczenie sądu lub inny dokument posiadający klauzulę wykonalności.

Zobowiązanie, jakie realizuje dłużnik na rzecz wierzyciela, może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Na dłużniku spoczywa powinność spełnienia świadczenia, za które ponosi odpowiedzialność osobistą, do wysokości posiadanego majątku własnego.

Egzekucja majątku dłużnika

Jeśli dłużnik nie ureguluje terminowo swojego długu dobrowolnie, wierzyciel może podjąć odpowiednie kroki zmierzające do jego wyegzekwowania, np. wnosząc sprawę do sądu, który zasądzi należne świadczenie, wyda nakaz zapłaty i opatrzy go tytułem wykonalności, który pozwala na wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika w drodze egzekucji komorniczej.