221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Dotacja

21 Lipiec, 2017 32

Nie podlegająca zwrotowi pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu, instytucji lub organizacji ze środków publicznych w celu realizacji konkretnego działania, ustalonego w umowie bądź prawie. Zwykle służy sfinansowaniu części budżetu projektu i podlega szczególnym zasadom rozliczania.