221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Egzekucja komornicza

24 July, 2017 32

Komornik wykonuje czynności zlecone mu przez sąd, na mocy wyroku z nadaną klauzulą wykonalności. Jedną z nich może być egzekucja komornicza mająca na celu ściągnięcie z majątku dłużnika zaległych należności dla wierzyciela. To ostateczny krok, jaki można wykonać w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Komornik samodzielnie nie decyduje, a jedynie działa w toku prowadzonej egzekucji komorniczej, na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz tytułu wykonawczego wydanego przez sąd.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik w ramach egzekucji komorniczej nie może dokonać zajęcia rzeczy, które pozbawiłyby środków do życia dłużnika i jego rodzinę. Nie można więc zająć w toku egzekucji komorniczej m.in.:
– przedmiotów wyposażenia domu, w tym ubrań codziennych, ubrań służbowych, pościeli itp.,
– zapasu żywności i opału niezbędnego dla dłużnika i jego rodziny na okres 1 miesiąca,
– narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, wraz z surowcami potrzebnymi dla niego do produkcji,
– niepodlegającą egzekucji część płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
– przedmioty niezbędne do nauki, dokumenty osobiste, przedmioty do praktykowania swojej wiary, przedmioty codziennego użytku,
– produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Komornik podejmujący się egzekucji komorniczej przy pierwszej swojej czynności ma obowiązek doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Musi przy tym podać sposób egzekucji wierzytelności oraz treść tytułu wykonawczego

Przebieg egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza może być prowadzona z ruchomości należących do dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę, z innych świadczeń, takich jak renta czy emerytura, wierzytelności i inne prawa majątkowe, czy z nieruchomości. Ważne jest, aby wierzyciel wybrał taki sposób egzekucji do zastosowania przez komornika, który będzie najmniej uciążliwy dla dłużnika. Celem egzekucji komorniczej jest bowiem ostateczne i pełne zaspokojenie wierzytelności, nie zaś wyrządzenie dłużnikowi jak największej szkody. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik na tytule wykonawczym zaznacza wynik egzekucji.