221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Eksport

24 July, 2017 31

Pojęcie eksportu odnosi się do wywozu rzeczy z kraju ich wyprodukowania, za granicę. Innymi słowy jest to wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały wytworzone. Terminem przeciwstawnym do eksportu jest import. Eksport może być realizowany w skali mikro, kiedy jedna firma, nazywana eksporterem, wywozi swoje produkty za granicę, albo eksport dokonywany jest w danym sektorze gospodarki. W skali makro mówimy o eksporcie dla całego kraju, bez względu na branżę czy grupę asortymentową produktów.

Wspieranie eksportu krajowego

Wysokość eksportu krajowego ma ogromny wpływ na kondycję gospodarki narodowej i na bilans płatniczy kraju. Wzrost eksportu inicjuje dynamiczny wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia i wspieranie waluty krajowej. Wspieranie eksportu przez władze kraju polegać może na stosowaniu dopłat bezpośrednich do eksportowanych dóbr. Można również zwolnić pod względem podatkowym działalność eksportową.

Eksport towaru w ustawie o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług, nazywana powszechnie ustawą o VAT, określa, że eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia, ich wywóz z terytorium Polski poza terytorium nie tylko naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej. Dokonywany jest przez dostawcę lub w jego imieniu, lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub w jego imieniu. O eksporcie można mówić dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną 3 warunki:
– wywóz towarów następuje poza terytorium Unii Europejskiej,
– wywóz dokonywany jest w ramach odpłatnej dostawy towarów, bądź czynności z nią zrównanych,
– wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia.