221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Elixir - przelewy bankowe

24 October, 2017 2

Kiedy dokonujemy przelewu zewnętrznego, do innego banku w Polsce, nie zastanawiamy się, w jaki sposób zostanie on zrealizowany. Tymczasem takie przelewy bankowe są realizowane na podstawie systemu Elixir. Czym on jest, jak działa i jakie ma on znaczenie dla przeciętnego klienta banku?

System Elixir

Pod pojęciem Elixir należy rozumieć elektroniczny system rozliczeń międzybankowych krajowych, dokonywanych w złotych. Został on opracowany w 1994 roku przez Krajową Izbę Rozliczeniową, aby umożliwić sprawną i szybką realizację przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz czeków. System obsługuje:

  • polecenia przelewu,
  • wypłaty gotówkowe,
  • komunikaty do obsługi składek ZUS i płatności podatkowych,
  • polecenia zapłaty,
  • czeki,
  • zwroty,
  • Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie (GOBI).

Sesje Elixir

W każdy dzień roboczy odbywają się trzy sesje rozliczeniowe systemu Elixir, w trakcie których przekazywane są środki finansowe pomiędzy rachunkami bankowymi w różnych bankach. W każdej sesji przetwarzane są zlecenia płatnicze o charakterze uznaniowym i obciążeniowym w złotych. Polegają one na ustaleniu wzajemnych zobowiązań i należności banków uczestniczących w systemie Elixir. Sesje rozliczeniowe odbywają się w dni robocze o stałych porach, tj. 9:30, 13:30 i 16:00. Jednak banki nie muszą ściśle trzymać się takich godzin realizacji sesji i mogą same ustalać godziny przyjmowania zleceń płatniczych. Większość banków realizuje swoje sesje wcześniej, niż wskazuje na to system Elixir, prawdopodobnie dlatego, że płacą za zlecenia złożone przed zamknięciem sesji mniej niż za te na ostatnią chwilę.

Izba rozliczeniowa podczas każdej sesji podsumowuje przychodzące i wychodzące z każdego z banków płatności, ustalając przy tym tzw. pozycję netto każdego z uczestników. Jest to kwota, którą bank powinien przekazać lub otrzymać od innych banków. Później dokonywany jest rozrachunek, w ramach którego banki przekazują sobie wzajemnie pieniądze, za pośrednictwem rachunków prowadzonych w Narodowym Banku Polskim.