221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

.Fundusze hedgingowe

29 August, 2017 3

Wśród funduszy inwestycyjnych szczególną pozycję zajmują fundusze hedgingowe, które wykorzystują różne techniki inwestycyjne i dźwignię finansową, dla zrealizowania jak najlepszych wyników finansowych. Jak funkcjonują takie fundusze i komu będą one szczególnie polecane?

Termin fundusz hedgingowy

Najczęściej w terminologii ekonomicznej przyjmuje się, że fundusz hedgingowy jest spółką inwestycyjną, która zarządza skoncentrowanym portfelem papierów wartościowych, dostępnych w ofertach publicznych, przy zastosowaniu dźwigni finansowej, jak i z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nazwa tego rodzaju funduszy inwestycyjnych wzięła się od angielskiego słowa „hedge”, co oznacza „zabezpieczać”. Błędem byłoby jednak interpretowanie ich strategii inwestycyjnej jako ostrożnej i zabezpieczającej głównie kapitał przed utratą wartości. Taka opinia kompletnie mija się z prawdą, ponieważ fundusze hedgingowe należą do najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych.

Zarządzający funduszem zajmują długie i krótkie pozycje, inwestując w jednym momencie w wiele instrumentów finansowych. Cechą charakterystyczną funduszu hedgingowego jest niezależność podejmowanych decyzji inwestycyjnych od ogólnej koniunktury rynkowej oraz generowanie pozytywnych stóp procentowych bez względu na fakt, czy na rynku mamy do czynienia z bessą, czy hossą.

Innymi słowy, fundusz hedgingowy dzięki dźwigni finansowej i zróżnicowaniu instrumentów inwestycyjnych może zarabiać nawet przy spadkach rynkowych, kiedy inne fundusze tracą na wartości.

Jak w praktyce działają fundusze hedgingowe?

Celem działania funduszy hedgingowych jest wykorzystywanie niekonwencjonalnych metod pomnażania kapitału, celem ograniczenia ryzyka wahań wartości udziałów w funduszu oraz zabezpieczenia przed wahaniami koniunktury rynkowej. Dlatego fundusz hedgingowy może zarabiać bez względu na sytuację rynkową.

Z uwagi na to, że fundusze hedgingowe nie podlegają pod surowe przepisy dotyczące zwykłych funduszy, mogą one swobodnie inwestować i bez ograniczeń handlować instrumentami pochodnymi. Stosują mechanizm dźwigni finansowej, arbitraż i krótką sprzedaż – słowem wszystko to, na czym można dużo zarobić, w możliwie krótkim czasie.

Barierą dla inwestorów chcących zainwestować w fundusz hedgingowy jest często minimalna suma, jaką należy zaangażować – nawet 1 mln dolarów. Inwestor musi także liczyć się z tym, że opłaty pobierane przez zarządzających funduszem hedgingowym są naliczane od wielkości zysku wypracowanego przez fundusz.