<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Gwarancja bankowa - czym jest? | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Gwarancja bankowa

Forma zabezpieczenia wierzytelności. W jej ramach bank (gwarant) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta (wierzyciela) kwoty wskazanej w gwarancji, w razie gdyby zleceniodawca (dłużnik) nie wywiązał się ze zobowiązań wobec wierzyciela.