221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Gwarancja bankowa

24 Lipiec, 2017 33

Forma zabezpieczenia wierzytelności. W jej ramach bank (gwarant) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta (wierzyciela) kwoty wskazanej w gwarancji, w razie gdyby zleceniodawca (dłużnik) nie wywiązał się ze zobowiązań wobec wierzyciela.