Hiperinflacja

24 July, 2017 32

Zjawisko hiperinflacji nierozerwalnie związane jest z inflacją, czyli wzrostem przeciętnego poziomu cen na produkty i usługi w gospodarce. Hiperinflacja oznacza bardzo wysoką inflację, w przypadku której przyjmuje się wzrost cen o co najmniej 50 proc. miesięcznie, utrzymujący się przez dłuższy czas. Powodem hiperinflacji może być duży deficyt finansów państwowych, wywołany dodrukiem pieniądza oraz całkowite załamanie systemu finansowego kraju.

Hiperinflacja w Polsce

Polska dwukrotnie musiała stanąć w obliczu hiperinflacji. Po raz pierwszy miało to miejsce po 1918 roku, dosłownie kilka lat po odzyskaniu niepodległości, po trzech rozbiorach Rzeczypospolitej. Drugi raz hiperinflacja pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
W latach 20. XX wieku hiperinflacja była spowodowana nadmiernym deficytem budżetowym, wynoszącym 155 proc. produktu krajowego brutto. Podobne podstawy zaistniały w latach 1922 i 1923.
Po 1980 roku hiperinflacja pojawiła się przez załamanie gospodarki PRL-u, kiedy Narodowy Bank Polski chcąc załatać ogromną dziurę budżetową, ratował się dodrukiem pieniędzy. Hiperinflacja sięgnęła wówczas sześciuset procent rocznie w ciągu kilkunastu miesięcy – pomiędzy rokiem 1989 a 1990. Receptą na pokonanie hiperinflacji okazał się plan Balcerowicza. Dokonano także w 1994 roku denominacji starych złotych na nowe, w proporcji 10 000 do 1.

Największa hiperinflacja na Węgrzech

Z najwyższą hiperinflacją w historii nowożytnego świata mieliśmy do czynienia na Węgrzech, po II wojnie światowej, gdzie w 1946 roku największym nominałem było 100 trylionów. Inflacja wynosiła wówczas 41,9 biliarda procent w skali miesiąca.