221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Karencja

24 July, 2017 12

Karencja czyli zwłoka, okres wyczekiwania. Najczęściej stosowana w przypadku ubezpieczeń na życie i majątkowych oraz w bankowości.

Karencja w spłacie kapitału kredytu hipotecznego

Definiowana jest jako okres spłaty kredytu, podczas którego kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty jedynie odsetek od zobowiązania, a nie części pożyczonego kapitału. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce gdy kredyt wypłacany jest w transzach np. na budowę domu lub deweloperowi. Okres karencji kończy się z momentem wypłacenia całości kredytu – od tego czasu kredytobiorca spłaca pełną ratę kapitałowo-odsetkową.

Karencja w ubezpieczeniach

Karencja umowna jest okresem, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu zaistnienia wszystkich lub niektórych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
Można powiedzieć, że w pierwszym okresie trwania umowy zawieszona jest ochrona ubezpieczeniowa na rzecz osoby ubezpieczonej lub jej bliskich. Karencja umowna może trwać nawet kilka miesięcy i dotyczyć np. ryzyka poważnego zachorowania i leczenia szpitalnego, urodzenia dziecka itp. Celem jej wprowadzania do umowy ubezpieczeniowej jest wykluczenie nadużyć ze strony klientów, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia, wiedząc, że w krótkim czasie będą mogli otrzymać wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Karencja ustawowa

Istnieje także pojęcie karencji ustawowej (art. 833 Kodeksu cywilnego), która stosowana jest przy ubezpieczeniu na życie. Ubezpieczyciel może zastosować maksymalnie dwuletnią karencję dla ryzyka samobójstwa osoby ubezpieczonej, a umowa zawarta z klientem lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.