221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Kredytobiorca

24 Lipiec, 2017 31

Osoba fizyczna, prawna albo organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, której kredytodawca udzielił kredytu. Zgodnie z polskim prawodawstwem określenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do osoby zaciągającej kredyt konsumencki (konsumenta) lub pożyczkę pozabankową (pożyczkobiorcy).