221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Odsetki

24 Lipiec, 2017 30

Należność za korzystanie z cudzego kapitału, np. w formie pożyczki lub kredytu. Wielkość odsetek zależy od stopy procentowej, wysokości długu, od którego są naliczane, a także czasu, w jakim wierzytelność ma zostać przez dłużnika spłacona. Wyróżnić można też odsetki za opóźnienie w spłacie.