221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Oprocentowanie kredytu

24 Lipiec, 2017 32

Stopa, według której naliczane są odsetki od kredytu (lub kwota naliczonych w ten sposób odsetek). Wyróżnia się m. in. oprocentowanie stałe, niezmienne przez cały okres kredytowania, albo zmienne określane na podstawie stopy bazowej (wskaźnika WIBOR) i marży banku oraz oprocentowanie rzeczywiste, w którego skład wchodzą dodatkowe opłaty (m. in. prowizja za udzielenie finansowania, ubezpieczenie itd.).