<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Prowizja - definicja | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Prowizja

Prowizja to wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umowy na polecenie lub w imieniu podmiotu zlecającego, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. To także wynagrodzenie danego podmiotu za świadczone przez niego operacje i usługi.

Naliczanie prowizji

Prowizja kojarzona jest jednoznacznie z pobieraną przez sprzedającego lub usługodawcę kwotą, wyrażoną w pieniądzu, za dokonanie pewnej czynności. Formalnie pod pojęciem tym należy rozumieć formę wynagrodzenia danego podmiotu za dokonanie czynności prawnej. Prowizja może być naliczana m.in. przy czynnościach bankowych, np. w ramach udzielania kredytu i przystępowania do niego przez kredytobiorcę. Banki pobierają prowizję bankową zgodnie z art. 110 prawa bankowego, który stanowi, że bank może nałożyć prowizje i opłaty przewidziane w umowie zawartej z klientem z tytułu wykonywanych czynności bankowych, jak i opłaty za wykonywanie innych czynności, m.in. za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie klientom informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Wysokość prowizji

Wysokość prowizji może być określona jako odsetek wartości transakcji, usługi lub produktu i najczęściej jest pobierana jednorazowo - przed wykonaniem operacji lub po okresie rozliczeniowym. Podmiot pobierający prowizję powinien podać jej wysokość w ogólnej tabeli opłat i prowizji, np. w umowie z bankiem.