221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Prywatyzacja – pośrednia i bezpośrednia

26 September, 2017 2

W gospodarce rynkowej większość przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, jest własnością prywatną. Przy przechodzeniu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej przeprowadzana jest prywatyzacja. Na czym ona polega i jakie są jej typy?

Prywatyzacja – definicja

Co to jest prywatyzacja? Jest to proces przekazania majątku państwowego w ręce prywatnych właścicieli, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum roli państwa w gospodarce. Spółki Skarbu Państwa po prywatyzacji, która może odbywać się za pośrednictwem giełdy, trafiają do inwestorów prywatnych, którymi mogą być instytucje lub inwestorzy indywidualni. Przeciwieństwem prywatyzacji jest proces nacjonalizacji.

Wyróżnia się dwa rodzaje prywatyzacji – prywatyzacja bezpośrednia oraz pośrednia, nazywana również kapitałową, w której uczestniczą pewne podmioty pośredniczące.  Prywatyzacja może odbywać się także za pomocą emisji akcji spółki.

Prywatyzacja bezpośrednia

Z prywatyzacją bezpośrednią mamy do czynienia głównie przy likwidowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, będących własnością Skarbu Państwa, z uwagi na złą sytuację finansową lub negatywną kondycję rynkową. Prywatyzacja bezpośrednia inicjowana jest oddolnie i realizowana dobrowolnie przez organy przedsiębiorstwa, m.in. przez dyrektorów lub rady pracownicze. Inną nazwą prywatyzacji bezpośredniej będzie prywatyzacja likwidacyjna, ponieważ w trakcie tego procesu pierwotne przedsiębiorstwo państwowe w sensie prawnym lub prawnym i fizycznym przestaje istnieć.

Korzystne dla pracowników pracujących w takim likwidowanym przedsiębiorstwie jest to, że proces prywatyzacji realizowany jest z utrzymaniem miejsc pracy, podjętych inwestycji czy działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Prywatyzacja bezpośrednia może odbywać się poprzez:

  • sprzedaż przedsiębiorstwa,
  • wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki,
  • oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce.

Prywatyzacja pośrednia

Przy przekształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego, gdzie jedynym właścicielem całego pakietu akcji lub udziałów pozostaje Skarb Państwa, mamy do czynienia z komercjalizacją i jest ona pierwszym z etapów prywatyzacji kapitałowej – pośredniej.

Drugim etapem jest zbycie akcji Skarbu Państwa, poprzez sprzedaż inwestorom czy też nawet nieodpłatne przekazanie majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, jej pracownikom.

Prywatyzacja w Polsce

Okres wielkiej prywatyzacji w Polsce rozpoczął się w roku przemian gospodarczych, tj. w 1989 roku, po obradach tzw. Okrągłego Stołu. Polska weszła wówczas w okres transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej, dlatego aby była ona konkurencyjna na arenie międzynarodowej, rozpoczęto akcję prywatyzacji. Miała ona trzy formy, a mianowicie prywatyzacji kapitałowej (pośredniej), bezpośredniej oraz powszechnego uwłaszczenia, w którym własność otrzymali wszyscy obywatele. Największe prywatyzacje spółek Skarbu Państwa miały miejsce w latach 90. XX wieku.