<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Przewalutowanie kredytu - definicja | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Przewalutowanie

Najprościej rzecz ujmując przewalutowanie należy rozumieć jako zmianę waluty, w której wyrażone zostało zobowiązanie (należność), przy zastosowaniu określonego kursu walutowego. Najczęściej z przewalutowaniem mamy do czynienia w przypadku kredytów (głównie hipotecznych) udzielonych w walucie obcej.

Nie wszystkie banki mogą dawać możliwość przewalutowania kredytu, a operacja ta może pociągać za sobą konieczność uiszczenia określonej w tabeli opłat i prowizji sumy pieniędzy. Bank może wymagać także renegocjowania warunków spłaty kredytu, w tym wysokości oprocentowania lub marży kredytowej.

Przewalutowanie a kwota zadłużenia

W wyniku przewalutowania pozostała do spłaty kwota kredytu jest przeliczana na nową walutę, z zastosowaniem bieżącego kursu walutowego. Taka operacja może być jak najkorzystniejsza dla kredytobiorcy, jeśli kurs waluty względem waluty przewalutowania jest niski. W przypadku zmiany waluty w momencie wzrostu jej kursu, trzeba liczyć się ze wzrostem ogólnego poziomu zadłużenia. Jeśli bank udzielił kredytu w dolarach amerykańskich po kursie 2 zł za USD, a obecnie dolar kosztuje 3,80 zł, to przewalutowanie na złotówki kwoty kredytu oznacza wzrost zadłużenia o 1,80 zł na każdym dolarze.