221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Rating

24 July, 2017 32

Rating to inaczej kredytowa ocena klasyfikacyjna, która ocenia i kategoryzuje według ustalonych poziomów zdolność kredytową danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, lub emitenta długów, czy zobowiązań finansowych. Rating pozwala na ocenę zdolności kredytowej klienta banku starającego się o kredyt i wówczas ma charakter wewnętrzny, poufny, albo np. rating całego kraju i dokonywany jest przez wyspecjalizowaną instytucję, nazywaną agencją ratingową. Samo słowo rating pochodzi z języka angielskiego i w dosłownym rozumieniu oznacza ocenę, wskaźnik, wartość czy pozycję.

Rating kredytobiorcy

Każda osoba lub inny podmiot ubiegający się o udzielenie kredytu bankowego, jest poddawana procesowi oceny zdolności kredytowej, która może obejmować wyliczenie ratingu. Rating pod tym względem jest swoistą opinią ogólnej zdolności kredytowej dłużnika, oceną zdolności podmiotu prawa do pełnej obsługi zaciągniętego długu, rozumianej jako spłata wszystkich naliczonych odsetek i kapitału wierzycielowi (bankowi), według terminów i zasad określonych w zawartej umowie kredytowej. Bankowi występującemu w roli wierzyciela przy udzielaniu kredytu, rating pozwala na ocenę wielkości ryzyka kredytowego, na jaki jest on narażony.

Rating agencji ratingowych

Pierwsze agencje ratingowe zaczęły powstawać w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Nowym Jorku, w 1841 roku. Pionierem była The Mercantile Agency, założona przez Lewisa Tappana. Później w 1909 roku pojawiła się gencja Moody`s Investors Service, klasyfikująca obligacje według kodów literowych. Drugie duże przedsiębiorstwo ratingowe to własność Henry`ego V. Poora, które z czasem przekształciło się w globalną agencję Standard & Poor`s.