221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Spread

24 July, 2017 31

Spread jest pojęciem z zakresu bankowości i wymiany walutowej. Jeśli chodzi o spread walutowy to będzie on różnicą pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży waluty obcej. Ma on szczególne znaczenie dla wszystkich kredytobiorców, którzy posiadają kredyty zaciągnięte w walutach obcych oraz dla osób np. inwestujących w waluty. Jednocześnie sam spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży np. aktywów.

W kantorach i w bankach na spisie walut obcych widnieje wykaz cen sprzedaży i zakupu. Jeśli więc dolar kosztuje w sprzedaży po 3,80 zł za 1 USD, a w skupie jest po 3,60 zł, to owe 20 groszy różnicy będzie spreadem walutowym. Dla banków i kantorów spread jest jednoznaczny z zarobkiem uzyskiwanym na wymianie walutowej.

Spread walutowy w kontekście spłacania zobowiązania

Przy zaciąganiu kredytu walutowego, spread walutowy ma bardzo duże znaczenie dla kredytobiorców, ponieważ wpływa on na wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, jaką trzeba uiścić do banku w danym terminie. Dzięki ustawie antyspreadowej banki mają obowiązek przyjmowania wpłat rat kredytu nie tylko w złotówkach, ale również bezpośrednio w walucie kredytu. Dla spłacającego ta druga opcja jest korzystniejsza, ponieważ oszczędza na spreadzie. Spready walutowe w bankach mogą dochodzić do kilkudziesięciu groszy za jedną sztukę waluty, a w kantorach najczęściej są nie większe niż około 10-20 groszy.

Wzór na spread walutowy

Wzór na spread walutowy: (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty)/ [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)]*100 proc.