221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Stawka

24 Lipiec, 2017 31

Ustalona kwota; jednostka, według której obliczana jest wysokość wynagrodzeń, opłat, świadczeń, rat, podatków itp., najczęściej wyrażona procentowo. Np. stawka prowizji bankowej naliczanej przez bank udzielający kredytu.