221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Transza

24 July, 2017 33

W terminologii finansowej i bankowej transza oznacza najczęściej część kredytu wypłacanego przez bank na rzecz klienta. W przypadku, gdy kredytobiorca zaciąga kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania budowanego przez dewelopera, które jeszcze nie istnieje, wypłata kredytu hipotecznego przez bank najczęściej następuje nie w trybie jednorazowym, ale wraz z postępami w budowie – własnego domu lub nieruchomości przez dewelopera. Wypłaty kolejnych części kredytu nazywane są fachowo transzami. Z takim trybem wypłacania kredytu będziemy mieć do czynienia także i wtedy, gdy kredyt klient zaciąga na remont domu lub mieszkania. Udokumentowanie zakończenia kolejnego etapu prac pozwala na uzyskanie z banku następnej transzy kredytowej. W ten prosty sposób bank ma szansę monitorować sposób wykorzystania środków z kredytu, a transze są wypłacane zgodnie z harmonogramem wypłaty, ustalonym w trakcie podpisywania umowy kredytowej.

Wypłata transzy

Jeśli w terminie założonej wypłaty transzy kredytu kredytobiorca nie dostarczy odpowiedniej dokumentacji, np. fotograficznej, która będzie przedstawiać wykonane prace, albo faktur za zakupione materiały, to może nastąpić wstrzymanie wypłaty kolejnych środków. W niektórych bankach istnieje konieczność potwierdzenia osobiście uruchomienia kolejnej transzy kredytu.

Wypłata kredytu w transzach a karencja w spłacie zobowiązania

W przypadku wypłaty kredytu bankowego w transzach, klient nie spłaca rat kapitałowych swojego zobowiązania od razu od chwili wypłaty pierwszej transzy. Płaci wyłącznie odsetki od wypłaconej dotychczas części kapitału. Dopóki nie zostanie wypłacony cały kredyt, będzie obowiązywała karencja w spłacie. Kiedy wszystkie transze zostaną przekazane kredytobiorcy, rozpocznie się spłata rat kapitałowo-odsetkowych. Karencja w spłacie z uwagi na transze kredytu może trwać do 24 miesięcy od chwili podpisania umowy kredytowej. Bank zawiadamia wówczas kredytobiorcę, wysyłając do niego formalne pismo, informujące o wypłatach kolejnych transz i zmianie płaconej raty – najpierw wyłącznie odsetkowej, a później kapitałowo-odsetkowej.