221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Ubezpieczenie kredytu

24 Lipiec, 2017 30

Wymagana przez bank forma zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu (np. zamiast poręczenia, zastawu na rzeczy, cesji wierzytelności, weksla itd.) na wypadek zdarzeń losowych, umożliwiająca rozłożenie ryzyka kredytowego pomiędzy bank i ubezpieczyciela.