<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Ubezpieczenie kredytu - czym jest? | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Ubezpieczenie kredytu

Wymagana przez bank forma zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu (np. zamiast poręczenia, zastawu na rzeczy, cesji wierzytelności, weksla itd.) na wypadek zdarzeń losowych, umożliwiająca rozłożenie ryzyka kredytowego pomiędzy bank i ubezpieczyciela.