221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Ubezpieczenie kredytu

24 July, 2017 31

Wymagana przez bank forma zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu (np. zamiast poręczenia, zastawu na rzeczy, cesji wierzytelności, weksla itd.) na wypadek zdarzeń losowych, umożliwiająca rozłożenie ryzyka kredytowego pomiędzy bank i ubezpieczyciela.