221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Ubezpieczyciel

24 Lipiec, 2017 31

Wyspecjalizowana instytucja prowadząca działanie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dająca prawo do określonych w umowie ubezpieczenia świadczeń finansowych w zamian za składkę wpłacaną przez ubezpieczonego jednorazowo lub regularnie w ustalonym czasie.