221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

WIG

24 Lipiec, 2017 30

WIG to skrót dla: Warszawski Indeks Giełdowy. Wyraża łączną wartość względną spółek z rynku podstawowego obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w stosunku do jego wartości początkowej, która w dniu pierwszego notowania indeksu (16 kwietnia 1991 r.) wynosiła 1000 pkt.